NOVI DIREKTOR JP „SREM-GAS“

NOVI DIREKTOR JP „SREM-GAS“

Na Dnevnom redu 11. sednice Skupštine Grada Sremska Mitrovica odbornici su raspravljali i glasali o 17 tačaka. Na redu su bili programi poslovanja za 2017. godinu i razrešenja i imenovanja.

Na Dnevnom redu su se našli programi poslovanja Ustanove Atletski stadion, Biblioteke “Gligorije Vozarović”, Galerije “Lazara Vozarević”, Zavoda za zaštitu spomenika culture Sremska Mitrovica, Pozorišta “Dobrica Milutinović”, PSC “Pinki”, Turističke organizacije Grada Sremska Mitrovica, Istorijskog arhiva “Srem”, Centra za kulturu „Sirmiumarta”, Muzeja “Srema”, Ustanove za negovanje kulture “Srem”, Centra za socijalni rad “Sava”, Higijene grada, Plaže, Skupštine Grada, Predškolske ustanove “Pčelica”. Programe je usvojila Skupština Grada većinom odborničkih glasova.

Kao vršioci dužnosti izabrani su Miloš Kovač (JP Gradsko stanovanje), Petar Samardžić (Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica), Miroslav Keser ( Preduzeće za održavanje ulica i puteva “Sirmium put”) i Danica Nedić (JP “Srem-gas”), izabrana umesto dosadašnjeg direktora Dragana Vulina, koji je na lični zahtev podneo ostavku na to mesto.

Danica Nedić rođena je 12. oktobra 1985. godine. Osnovno i srednje obrazovanje završila je u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Do sada je obavljala posao diplomiranog pravnika u JP “Srem-gas”. Udata je i majka devojčice Mione.

Comments are closed.