Author Archives: dragan

Cena priključka

Cena priključka

UKUPNA CENA PRIKLjUČKA

Načini plaćanja:

 1. Plaćanje u celosti
 2. Plaćanje na rate 

G4 / tipski / domaćinstva

 • U celosti – 98.286,24 dinara
 • Na rate – 103.459,20 dinara
  • Avans 25% – 25.864,80 dinara
  • Preostali iznos deli se na pet (5) ili jedanaest (11) mesečnih rata 

    * cene su iskazane sa uračunatim PDV-om

 

                                                      *  *  *  *  *  *  *

G4 / tipski / ostali

 • U celosti – 100.320,00 dinara
 • Na rate – 105.600,00 dinara
  • Avans 25% – 26.400,00 dinara
  • Preostali iznos deli se na pet (5) ili jedanaest (11) mesečnih rata 

    * cene su iskazane sa uračunatim PDV-om

 

                                                  *  *  *  *  *  *  *

G6 / tipski / ostali

 • U celosti – 109.545,00 dinara
 • Na rate – 115.310,00 dinara
  • Avans 25% – 28.828,00 dinara
  • Preostali iznos deli se na pet (5) ili jedanaest (11) mesečnih rata 

    * cene su iskazane sa uračunatim PDV-om

 

Primer uplatnice

Radno vreme JP „Srem-gas“ tokom prvomajskih praznika

Radno vreme JP „Srem-gas“ tokom prvomajskih praznika

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, tokom predstojećih prvomajskih praznika, Javno preduzeće za ditribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ Sremska Mitrovica neće raditi 2. (ponedeljak) i 3. (utorak) maja 2022. godine.

Prvi radni dan je 4. (sreda) maj 2022. godine.

Za prijavu eventualnih kvarova, potrošačima je 24 sata dostupna Dežurna služba. Broj telefona Dežurne službe je 064/ 8894 580.

Svim našim potrošačima i građanima Sremske Mitrovice čestitamo prvomajske praznike.

Odluke i saopštenja

Odluke i saopštenja


Odluka o reprogramu, novembar 2020


Obaveštenje o naknadi za energetsku efikasnost – 31.05.2019.

Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS 95/2018) koji je počeo da se primenjuje od 1. januara 2019. godine. Time je uvedena naknada za unpređenje energetske efikasnosti.

To znači da se ova naknada primenjuje na svaki standardni kubni metar gasa koji se isporuči krajnjem kupcu. Ministarstvo rudarstva i energetike je propisalo visinu naknade koja iznosi 0,15 din/Sm3 i usklađuje se jednom godišnje sa Programom finasiranja aktivnosti mera unapređenja efikasnog korišćenja energije.

Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ Sremska Mitrovica, kao Snabdevač/Javni snabdevač, je u obavezi da naknadu iskaže u ispostavljenoj fakturi za svaki obračunski period i njome se zadužuje krajnji kupac.Cenovnik ostalih usluga – maj 2019


Cena priključka

Odluka – odloženo plaćanje utrošenog gasa


Odluka o visini troškova priključenja


Odluka o prodaji vozilaSAOPŠTENjE

U noći između utorka i srede, u 01:05, Dežurnu službu JP „Srem-gas“ pozvala je mitrovačka Vatrogasna jedinica jer je prijavljeno nekontrolisano curenje gasa u Ulici Kralja Aleksandra Karađorđevića broj 6.

Radi predostrožnosti odmah je, prema Planu zaštite od požara, isključen dovod gasa na Gasnoj stanici, sekcijskim slavinama i distributivnoj mreži u tom delu grada, kako bi bio sprečen dalji dotok gasa i obezbeđeni potrebni uslovi za intervenciju stručnih službi, ali i da bi se obezbedila sigurnost stanovništva. Prema proceduri, a kako bi se ubrzalo zaustavljanje isticanja gasa iz mreže, Dežurna služba je otkopala ulični vod te je curenje gasa potpuno iskontrolisano u 03:30 sati.
Za sada su u toku istražne radnje kako bi se saznalo na koji način se dogodila ova tragedija u kojoj je jedno lice izgubilo život. Pored pripadnika Policije i Vatrogasaca, na lice mesta izašao je i pokrajinski inspektor za opremu pod pritiskom. Uočene su određene nepravilnosti na gasnoj instalaciji koje nije izveo JP „Srem-gas“, a detaljnije informacije biće poznate po završetku istražnih radnji.
„Pre svega, izražavamo duboko žaljenje što se dogodila ova tragedija, ali ovo je prilika da apelujemo na sve potrošače prirodonog gasa, da ukoliko primete ili osete bilo šta neuobičajeno da odmah pozovu našu Dežurnu službu, nikako da samostalno bilo šta rade. Potrošači su upoznati sa pravilima koji se odnose na bezbedno korišćenje prirodnog gasa i moraju da ih se pridržavaju i moraju ozbiljno da ih shvate“, rekla je Danica Nedić direktor JP „Srem-gas“

Šta raditi kad se oseti miris gasa?

– Zatvoriti gasnu slavinu (ventil u kućnom merno-regulacionom setu) i napustiti objekat. U zatvorenom položaju ručica stoji normalno (pod uglom od 90 stepeni) u odnosu na cevovod;
– Ne paliti svetlo, a ukoliko je uključeno ne isključivati ga;
– Odmah otvoriti prozore i vrata i napraviti promaju;
– Sačuvati mir;
– Nikako ne unositi otvoren plamen, ne pušiti, ne koristiti električno zvono , ne koristiti telefon kao ni bilo koju elektronsku napravu koja može prouzrokovati varnicu ;
– Ako pretpostavljate da gas dolazi iz podruma, ne ulazeći u podrum otvorite prozore ili vrata i pozovite distributera , na broj Dežurne službe 064 8894 580;
– Dežurnoj ekipi distributera omogućite pristup oštećenim mestima;
– Eventualna oštećenja na gasnoj mreži NE SMETE SAMOSTALNO OTKLANjATI, jer je to u nadležnosti distributera ! ! ! ! !

_________________________________________________________________________

Reprogram – odloženo plaćanje utrošenog gasa

_________________________________________________________________________

Odluka o promeni osnivačkog akta Službeni glasnik Sremska Mitrovica. Preuzmi  dokument u pdf formatu na ovom linku

_________________________________________________________________________

Cena Gasa

_________________________________________________________________________

Cena priključka

_________________________________________________________________________

Cena ostalih usluga


Starije odluke i saopštenja možete preuzeti na ovom linku

Izgradnjom Merno regulacione stanice u Stambenom naselju „Matija Huđi“ otpočinje gasifikacija

Izgradnjom Merno regulacione stanice u Stambenom naselju „Matija Huđi“ otpočinje gasifikacija

JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica otpočelo je radove na izgradnji nove Merno regulacione stanice (MRS) u Stambenom naselju „Matija Huđi“. Stanica će imati kapacitet od 1000 kubnih metara na sat.

Za potrebe gasifikacije Naselja potrebno je izgraditi distributivnu gasnu mrežu dužine 315 metara, sa pomenutom Merno regulacionom stanicom, a potom i razvodni gasovod u dužini od 2800 metara.

Kako bi potrošači ovog sremskomitrovačkog Naselja dobili mogućnost priključenja na gasnu mrežu, gas će biti doveden iz Ulice Sava Kovačević, a nakon toga mrežom do potrošača.

Prema procenama na ovom prostoru je 1300 stambenih jedinica, tj.  potencijlanih potrošača.

Vrednost investicije je oko 33 miliona dinara a investiotor je JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.

Gasifikacija Radne zone „Jezero“

Gasifikacija Radne zone „Jezero“

Razvodni gasovod srednjeg pritiska (DN 50), Sremska Mitrovica – Jarak, izgrađen je 2004. godine. Kako bi potrošači na Radnoj zoni „Jezero“ mogli da koriste prirodni gas JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica izgradilo je i Merno-regulacionu odorizatorsku stanicu (MROS) „Jezero“, sa protokom od 500 kubniih metara na sat.

U toku su radovi na izgradnji polietilenske distributivne gasne mreže, sa protokom od 500 kubnih metara na sat, u dužini od oko 700 metara, za sve parcele koje postoje na Radnoj zoni „Jezero“.

„Jedan od osnovnih načina privlačenja stranih i domaćih investitora jeste opremanje poslovnih zona bazičnom infrastrukturom u vidu električnih instalacija, gasnih instalacija, izgradnje vodovodne mreže i puteva.

Iz tog razloga se i mi danas ovde nalazimo jer su se investitori opredelili za prirodni gas kao energent u svojoj proizvodnji. Gasovodnu mrežu gradimo za investitore koji su već otpočeli gradnju svojih objekta i izrazili interesovanje, ali i za buduće invesitore jer ćemo postavljanjem distributivne gasne mreže obuhvatiti sve parcele u ovoj Radnoj zoni.

JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica kontinuirano prati sve razvojne planove Grada, kako u privrednom tako i u svakom drugom smislu, što se vidi i na ovom primeru. Izgradnju gasne infrastrukture u ovoj Radnoj zoni finansiramo sopstvenim sredstvima, čime ne samo da povećavamo broj korisnika nego i otvaramo šansu za nova radna mesta, što je u opštem interesu“, rekla je Danica Nedić v.d.direktora JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica prilikom obilaska radova.

Ukupna vrednost investicije iz sopstvenih izvora je 5,5-6 miliona dinara.

Korisnici koji su počeli počeli realizaciju svojih investicija, a koji su iskazali interesovanje za korišćenje prirodnog gasa su:“IMO SM 2020“, „BELT“, „ALEX INŽENJERING“.

Izgradnja gasne mreže u Matoševoj ulici

Izgradnja gasne mreže u Matoševoj ulici

Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ je osnovano sa ciljem izgradnje i održavanja mreže i obezbeđenja trajnog i nesmetanog snabdevanja potrošača prirodnim gasom.

Snabdevaju više od šest hiljada korisnika prirodnog gasa i održavaju skoro tri stotine kilometara distributivne mreže.

Ipak, i dalje postoji velika zainteresovanost građana da se priključe na distributivnu gasnu mrežu JP „Srem-gas“.

Zbog toga se izgrađuje još jedan produžetak mreže, u Matoševoj ulici u Sremskoj Mitrovici.

„JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica stalno planira razvoj distributivne mreže i investiratira u kvalitet i obim usluge.

Usmereni smo ka povećanju broja potrošača kako bi se povećao nivo snabdevanja prirodnim gasom i time i iskorišćenost distributivne mreže i taj cilj i ispunjavamo.

Upravo ovi radovi su dokaz da je to tako. Kada postoji zainteresovanost potencijalnih korisnika prirodnog gasa i tehničke mogućnosti, Nadzorini odbor Preduzeća, procenjuje ekonomsku opravdanost takve investicije i ukoliko ona postoji mi je i realizujemo. Sve realizujemo sopstvenim sredstvima i tako ulažemo u razvoj Preduzeća, a na korist korisnika naših usluga“, rekla je Danica Nedić v.d. direktora JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.

Produžetak uličnog voda u ovoj ulici gradi se u dužini od 270 metara i vrednost radova je oko 1.200 000,00 dinara. Biće izgrađeno sedam priključaka, a još tridesetak stanovnika ove ulice je iskazalo interesovanje za priključenje na gasnu mrežu.

Zbog izgradnje gasne mreže promena režima saobraćaja

Zbog izgradnje gasne mreže promena režima saobraćaja

Tokom sledeće nedelje, od ponedeljka, 29. novembra do petka, 3. decembra 2021. godine, JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica će izvoditi radove na izgradnji produžetka distributivne gasne mreže u Matoševoj ulici u Sremskoj Mitrovici. To se odnosi na potez imeđu Legetske i Ulice Timočke divizije.

Radovi će se izvoditi u navedenom periodu, od 7 do 15 časova, kada će biti i obustavljen saobraćaj te se učesnici u saobraćaju mole za razumevanje.

Uređujemo najveće zimsko stanište sova u Sremskoj Mitrovici

Uređujemo najveće zimsko stanište sova u Sremskoj Mitrovici

Veliko zimsko stanište sova ušara nalazi se u okolini poslovnog prostora Javnog preduzeća “Srem- gas” Sremska Mitrovica, pa je odatle i usledio poziv da se ptice zaštite od povređivanja u novembru 2019. godine. To je naišlo na razumevanje lokalne samouprave i Udruženja građana „Ruralni centar Sova“.

“Često se dešavalo da se zbog reflektujućih stakala da se sove zalete i udare u ta stakla. Smatrali smo da to na neki način treba da rešimo”, rekla je Danica Nedić v.d.direktora JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.

Rezultat saradnje su postavljene nalepnice na prozore Preduzeća kojima će se zaštititi sove od udara u stakla i postavljena je informativna tabla koja nudi posetiocima parka osnovne informacije o sovama ušarama.

Onda su se rodile nove ideje. Naime, park u koji se svake zime vraćaju sove, veoma je posećen.  U urbanom jezgru grada, posle Gradskog parka, možda najposećenija lokacija. Urbani zeleni džep sa mnogo zelenila, prostorom za dečje igre i domom za sove ušare u zimskom periodu trebalo je urediti.

Iniciralli nove ideje. U saradnji sa mitrovačkim slikarom Milanom Kardašem, oslikan je mural koji sada krasi pomenuti park, a tematski predstavlja simbol zaštite sova, ptica koje su veoma važne u eko sistemima.

„Želeli smo da damo svoj doprinos uređenju ovog posećenog parka. Odlučili smo da se oslika mural na temu sova koje su postale zaštitni znak ovog prostora a u sledećoj godini planiramo da nastavimo sa ovom našom idejom. Smatramo da je važno biti društveno odgovoran u sredini u kojoj poslujemo. Svesni smo da je to koncept koji je poslednjih godina prepoznat kao sastavni deo novog, održivog ekonomskog modela koji podrazumeva svest o novom položaju i značaju poslovnog sektora u savremenom, globalnom društvu, i o odgovornosti koja iz njih proizilazi“, dodala je Danica Nedić.

Inače, sove ušare, ove ljupke ptice, važni su stanovnici gradova jer imaju značajnu i korisnu ulogu u kontroli populacije glodara. Jedna sova za godinu dana pojede i do 1000 glodara. Zato treba da je štitimo jer nam ova životinja uvek višestruko vrati.

Usled ekstremno visokih temeperatura izmenjeno radno vreme

Usled ekstremno visokih temeperatura izmenjeno radno vreme

Usled najavljenih ekstremno visokih temperatura vazduha do kraja nedelje, prema preporuci Grada Sremska Mitrovica, JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica radiće po izmenjenom radnom vremenu.
Od srede, 23. juna, do petka, 26. juna 2021. godine, radno vreme će biti od 7 do 13 časova, dok će blagajna Preduzeća raditi od 7 do 12 časova.
Građanima se preporučuje da se pridržavaju preporuka zdravstvenih ustanova sve vreme trajanja vrućina. To znači ne izlagati se vrućini bez preke potrebe i izbegavati boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana, od 10 do 17 časova.