Category Archives: Novosti

Radno vreme tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Radno vreme tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Javno preduzeće „Srem-gas“ Sremska Mitrovica obaveštava potrošače da tokom predstojećih novogodišnjih praznika neće raditi u petak, 1. januara 2021. godine. Dežurna služba je potrošačima na usluzi sedam dana u nedelji, 24 sata, pa će tako biti i tokom praznika.

Ni u četvrtak, 7. januara 2021. godine, JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica neće raditi, ali je i toga dana potrošačima na usluzi Dežurna služba.

Broj telefona Dežurne službe je: 064/ 8894 580

Srećni praznici, vaše JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica

Reprogram: odložite plaćanje dela računa

Reprogram: odložite plaćanje dela računa

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Srem-gas“ Sremska Mitrovica doneo je Odluku kojom je potrošačima omogućen reprogram pri plaćanju utrošenog gasa. To se odnosi na kategoriju „domaćinstva“ i nudi mogućnost plaćanja dela računa za potrošnju prirodnog gasa u periodu od 1. decembra 2020. do 28. februara 2021. godine, tj. račune za decembar, januar i februar.

To znači, prvi deo računa od 70 odsto plaća se po ispostavljanju računa u roku valute plaćanja, a drugi deo od 30 odsto za šest meseci od roka dospeća prvog dela računa, tj. u junu, julu i avgustu.

Kako bi olakšao potrošačima, u JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica je odlučeno da na deo računa od 30 odsto koji dospeva za šest meseci, u toku tog perioda ne obračunava kamatu.

NOVA USLUGA – AKTIVIRAJTE E-RAČUN

NOVA USLUGA – AKTIVIRAJTE E-RAČUN

U cilju unapređenja poslovanja, čineći uslugu bržom i lakše dostupnom za korisnike, Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ Sremska Mitrovica je omogućilo novu uslugu, dostavu e-Računa u digitalnom obliku putem elektronske pošte (mejl), bez posebne nadoknade.

Dostava računa putem elektronske pošte (mejl), se aktivira na zahtev korisnika. Popunjavajući Zahtev za dostavu računa putem elektronske pošte, korisnik se opredeljuje za ovakav način dostave i isti će biti u primeni sve dok se korisnik ne izjasni drugačije. Prelaskom na ovakav vid plaćanja JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica potrošačima neće dostavljati račune na kućnu adresu u papirnom obliku.
„U nameri da unapredimo svoje poslovanje i iskoristimo prednosti savremenih informacionih tehnologija uveli smo novu uslugu za korisnike, e-Račun, tj. mogućnost slanja računa na mejl adresu svakom potrošaču koji to bude želeo.
E -Račun je identičan papirnom računu, ali je njegova glavna razlika u načinu dostave. Dakle, potrošač se prema proceduri prijavi za novu uslugu i nakon toga svakog meseca račun prima na svoju mejl adresu koju navede u Zahtevu.
Izborom elektronskog računa umesto računa u papirnoj formi direktno se doprinosi i očuvanju i unapređenju zaštite životne sredine. Prema istraživanjima, da bi se napravila jedna tona papira, potrebno je poseći čak 17 stabala.
Važni su nam zadovoljni korisnici pa ćemo i u budućnosti nastaviti da unapređujemo taj segment u našem poslovanju“, rekao je Dragan Budošan izvršni direktor za ditribuciju, upravljanje distributivnim sistemom i izgradnju distributivne gasne mreže.
Trenutkom slanja računa od strane JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica na navedenu mejl adresu korisnika usluge, račun se smatra ispostavljenim. Ukoliko potrošaču ne bude dostavljen račun, potrošač je u obavezi da o tome obavesti JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica, dolaskom u prostorije Preduzeća ili pozivanjem broja telefona 022/ 610 069, kako bi mu bio dostavljen račun odnosno informacija o iznosu računa.
Da bi se aktivirala ova usluga, potrebno je popuniti Zahtev za dostavu računa putem elektronske pošte dolaskom u prostorije JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica (Šalter sala), Trg vojvođanskih brigada 14/1.
Uz popunjen Zahtev neophodno je priložiti i dokument o identifikaciji (lična karta ili pasoš).
Formular Zahteva može se preuzeti i na internet stranici Preduzeća www.sremgas.rs – Virtuelni šalter – e-Račun. Popunjen obrazac Zahteva i skeniran identifikacioni dokument (lična karta/pasoš) može se poslati na adresu e-racun@sremgas.rs, bez dolaska u poslovne prostorije JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.
E-Račun se dostavlja za izvršenu uslugu svakog meseca.
Podsećanja radi, izmirivanje računa i drugih obaveza (reprogram, rate za priključenje na distributivnu mrežu) možete izvršiti i na šalterima JP „Pošta Srbije“, banaka, menjačnica i drugim uplatnim mestima ili elektronskim plaćanjem na tekuće račune:
– 160-10827-90 (Banca Intesa) – računi za potrošnju gasa i reprogram
– 265-6710310000097-32 (Raiffeisen banka) – rate za priključenje na distributivnu mrežu
Potrošačima je 24 časa dostupna usluga DEŽURNE SLUŽBE (broj telefona 064/ 8894 580).
Broj telefona za informacije je 022/ 610 069 (7-15 časova).

U utorak prekid u isporuci gasa

U utorak prekid u isporuci gasa

U utorak, 29. septembra 2020. godine planirana je privremena obustava isporuke prirodnog gasa, u vremenu od 9 do 10 časova. Obustava se odnosi na celo distributivno područje Sremska Mitrovica.
Razlog privremene obustave je nastavak radova na rekonstrukciji glavne merno-regulacione stanice, koja je ujedno i primopredajna stanica za celo sremskomitrovačko distributivno područje, a kojom upravlja preduzeće „Transportgas Srbija“ d.o.o. Novi Sad koje će i vršiti radove.
Potrošači se mole za razumevanje zbog neophodnosti najavljenih radova od strane „Transportgas Srbija“ d.o.o. Novi Sad.

Sledeći ponedeljak obustava isporuke gasa

Sledeći ponedeljak obustava isporuke gasa

U ponedeljak, 21. septembra 2020. godine planirana je privremena obustava isporuke prirodnog gasa, u vremenu od 9 do 19 časova. Obustava se odnosi na celo distributivno područje Sremska Mitrovica.
Razlog privremene obustave su radovi na rekonstrukciji glavne merno-regulacione stanice, koja je ujedno i primopredajna stanica za celo sremskomitrovačko distributivno područje, a kojom upravlja preduzeće „Transportgas Srbija“ d.o.o. Novi Sad koje će i vršiti radove.
Potrošači se mole za razumevanje zbog neophodnosti najavljenih radova od strane „Transportgas Srbija“ d.o.o. Novi Sad.

Nastavak radova u Ulici Mačvanski kej

Nastavak radova u Ulici Mačvanski kej

Posle završetka radova na izgradnji dela distributivne gasne mreže u Ulici Mačvanski kej, koja do ove godine nije bila gasifikovana, u ukupnoj dužini od oko 800 metara i bezbednosne provere, distributivna gasna mreža je u junu puštena u funkciju. Sada počinju radovi na sledećih 800 metara te ulice.

U prvom delu ulice, od kućnog broja 103 do broja 193, već su izgrađeni priključci i polupriključci. Do sada je to 12 polupriključaka i 14 priključaka, a neki meštani su već i formalno postali korisnici naših usluga.
Ovih dana je otpočela nova faza izgradnje koja se odnosi na drugi deo ove ulice, od kućnog broja 1 do broja 101. Pored izgradnje priključaka i polupriključaka (650 metara) gde je ranije izvršena gasifikacija, biće izgrađen i dodatni produžetak distributivne gasne mreže, u dužini od oko 150 metara sa priključcima i polupriključcima, što ukupno iznosi 800 metara.
Zbog rekonstrukcije trotoara u tom delu ulice potrebno je izgraditi 21 priključak i 11 polupriključaka.
Vrednost investicije je oko 800 hiljada dinara.
Investitor – JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.
„Jedan od ciljeva u poslovanju je usmerenost ka povećanju broja potrošača kako bi se povećao nivo snabdevanja prirodnim gasom i time i iskorišćenost distributivne mreže. Gradićemo produžetake mreže gde god se proceni da postoji zainteresovanost građana i privrede a da to bude ekonomski opravdano. Broj zainteresovanih građana u ovoj ulici je pokazatelj da će se naša investicija isplatiti i da je sve više mitrovčana koji se opredeljuju za prirodni gas kao energent. On pruža konfor u domaćinstvima i mnogo drugih pogodnosti koje se dobijaju korišćenjem prirodnog gasa“, rekao je Dragan Budošan izvršni direktor za distribuciju, upravljanje distributivnim sistemom i izgradnju distributivne gasne mreže JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.
I da podsetimo, JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica radove u Ulici Mačvasnki kej otpočela je u okviru projekta rekonstrukcije te ulice čiji je nosilac Grad Sremska Mitrovica a radovi su planirani Programom preduzeća za 2020. godinu. Vrednost te investicije bila je oko 2 miliona dinara.

Gas za stanovnike Mačvanskog keja – komfor u domovima

Gas za stanovnike Mačvanskog keja – komfor u domovima

Radno vreme JP „Srem-gas“ tokom prvomajskih praznika

Radno vreme JP „Srem-gas“ tokom prvomajskih praznika

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, tokom predstojećih prvomajskih praznika, Javno preduzeće za ditribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ Sremska Mitrovica neće raditi u petak, 1. maja 2020. godine.

Zaposleni na administrativnim poslovima sa strankama i blagajna preduzeća neće raditi u petak, 1. maja a prvi radni dan je ponedeljak, 4. maj 2020. godine.

24 sata potrošačima je dostupna Dežurna služba (broj telefona Dežurne službe je 064/ 8894 580) za prijavu eventualnih kvarova.

Internet stranica preduzeća je www.sremgas.rs.

Svim našim potrošačima i građanima Sremske Mitrovice čestitamo prvomajske praznike. #ostanikodkuce.