Kategorija

OBAVEŠTENjE O PLAĆANjU APRILSKOG RAČUNA ZA GAS

OBAVEŠTENjE O PLAĆANjU APRILSKOG RAČUNA ZA GAS

Za Javno preduzeće „Srem-gas“ Sremska Mitrovica, uslugu štampe i distribucije računa potrošačima vrši Javno preduzeće „Pošta Srbije“.

Prilikom štampe poslednjeg, aprilskog računa za potrošnju prirodnog gasa, pomenuto preduzeće greškom je odštampalo i podelilo po dva istovetna računa za svakog potrošača.

Ovom prilikom se izvinjavamo zbog propusta JP „Pošta Srbije“ i obaveštavamo cenjene potrošače da PRILIKOM PLAĆANjA APRILSKOG RAČUNA PLAĆAJU SAMO JEDAN RAČUN.

Radno vreme tokom praznika

Radno vreme tokom praznika

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, tokom uskršnjih praznika, Javno preduzeće za ditribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ Sremska Mitrovica neće raditi 26. aprila (petak) i 29. aprila (ponedeljak) 2019. godine. U tom periodu neće raditi ni Blagajna preduzeća.

Takođe, preduzeće neće raditi tokom obeležavanja Međunarodnog praznika rada, 1. maja (sreda) i 2. maja (četvrtak) 2019. godine.

Tokom praznika potrošačima će 24 sata biti na usluzi DEŽURNA SLUŽBA JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.
Broj telefona Dežurne službe je 064/ 8894 580

Radno vreme tokom praznika

Radno vreme tokom praznika

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, tokom obeležavanja Dana državnosti Srbije, Sretenja, Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ Sremska Mitrovica neće raditi 15. februara (petak) 2019. godine.

Tokom praznika potrošačima će 24 sata na usluzi biti DEŽURNA SLUŽBA JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.
Broj telefona Dežurne službe je 064/ 8894 580

REPROGRAM: ODLOŽENO PLAĆANjE GASA

REPROGRAM: ODLOŽENO PLAĆANjE GASA

I ove godine je Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Srem-gas“ Sremska Mitrovica doneo Odluku kojom je potrošačima omogućen reprogram pri plaćanju utrošenog gasa. To se odnosi na kategoriju „domaćinstva“ i nudi mogućnost plaćanja dela računa za potrošnju prirodnog gasa u periodu od 1. decembra 2018. do 28. februara 2019. godine.

Na primer, prvi deo računa od 70 odsto plaća se po ispostavljanju računa do 17. u mesecu, a drugi deo od 30 odsto za šest meseci od roka dospeća prvog dela računa.

Kako bi olakšao potrošačima, u JP „Srem-gas“ je odlučeno da na deo računa od 30 odsto koji dospeva za šest meseci, u toku tog perioda ne obračunava kamatu.

Radno vreme tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Radno vreme tokom novogodišnjih i božićnih praznika

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, tokom proslave novogodišnjih praznika, većina ustanova u našem gradu će raditi uobičajeno, osim 1. i 2. januara kad će mnoga vrata biti zaključana.

Javno preduzeće „Srem-gas“ Sremska Mitrovica obaveštava potrošače da tokom predstojećih novogodišnjih praznika to preduzeće neće raditi u utorak i sredu, 1. i 2. januara. Tokom praznika potrošačima će na usluzi biti DEŽURNA SLUŽBA JP Srem-gasa, i to 31. decembra 2018, 1. i 2. januara 2019. godine.

Ni u ponedeljak, 7. januara 2019. godine, JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica neće raditi, ali je i toga dana potrošačima na usluži Dežurna služba.  

Broj telefona Dežurne službe je: 064/ 8894 580

Srećni praznici, Vaše JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica

JP „SREM-GAS“ OBELEŽIO JUBILEJ-DVE DECENIJE SA POTROŠAČIMA

JP „SREM-GAS“ OBELEŽIO JUBILEJ-DVE DECENIJE SA POTROŠAČIMA

Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa „Srem- gas“ Sremska Mitrovica je osnovano Odlukom Skupštine opštine Sremska Mitrovica, 25. juna 1998. godine, a rešenjem Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, od 14. jula iste godine, preduzeće je i zvanično počelo sa radom. Tako je za JP „Srem-gas“ 2018. godina jubilarna jer se navršava 20 godina rada i postojanja, a u petak je i zvanično obeležen jubilej.
Na kraju jubilarne godine za Javno preduzeće „Srem-gas“ prirpređena je svečanost za zaposlene, bivše radnike, bivše rukovodioce i sve poslovne partnere koji su dali svoj doprinos u razvoju preduzeća. Na svečanosti je promovisan korporativni film o preduzeću, obratila se vršilac dužnosti direktora i dodeljene su zahvalnice za doprinos u razvoju ovog javnog preduzeća. Zahvalnice su dodeljene osnivaču, Gradu Sremska Mitrovica, bivšim direktorima, penzionerima preduzeća i medijima sa kojima sarađuju. Prvi radnik JP „Srem-gas“, Vesna Đukić, dobila je simboličan poklon u znak sećanja i zahvalnosti. Slavljenička torta upotpunila je svečarsku atmosferu.

Na mestu vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa “Srem-gas” iz Sremske Mitrovice nalazi se Danica Nedić, diplomirani pravnik. Ona se obratila prisutnima.
„Jedan od ciljeva je i povećanje broja korisnika prirodnog gasa a podaci za prošlu i ovu godinu govore da je taj trend pozitivan i da svojim poslovanjem povećavamo broj fizičkih, ali i pravnih lica koji su korisnici naših usluga. Tu su i sve ostale redovne aktivnosti koje obavljamo, od kontrola, očitavanja, izgradnje priključaka i drugih poslova u sistemu. Intencija nam je da u narednom periodu nastavimo i sa ulaganjem u obučavanje zaposlenih kako bi obezbedili maksimum u pružanju usluga. Na prvom mestu su nam potrošači bez kojih ni mi ne bismo postojali ovih 20 godina. Nastavićemo da podižemo kvalitet naših usluga jer smo mi, pre svega, servis građana i privrede i naša je delatnost od javnog značaja pa svoje poslovanje planiramo u tim okvirima. Pratimo njihove potrebe i želje i sistem svakodnevno usavršavamo kako bi zadovoljstvo bilo obostrano.
Jubilej od 20 godina postojanja je važan jer sabiramo iskustva i rezultate, prisećamo se svih važnih događaja i saradnika u ove dve decenije i sve to ugrađujemo u temelje našeg poslovanja. Ovih 20 godina nas obavezuje da radimo još više i još bolje “, rekla je Danica Nedić v.d. direktora JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.

ANTRFILE:
Reč dve …
Osnovna delatnost preduzeća je distribucija gasa i upravljanje distributivnom gasnom mrežom, a pored toga preduzeće se bavi izgradnjom distributivne gasne mreže kao i trgovinom prirodnim gasom.
Na teritoriji grada Sremska Mitrovica izgrađena je gasovodna mreža dužine preko 260 kilometara čelične i polietilenske mreže, kojom upravlja operator distributivnog sistema JP „Srem-gas“. Prodaju prirodnog gasa vrše na teritoriji grada Sremska Mitrovica i snabdevaju oko 5000 korisnika, fizičkih i pravnih lica. Radili su na gasifikaciji svih industrijskih zona i na velikom infrastrukturnom projektu, izgradnji podvožnjaka u Fruškogorskoj ulici, a učestvuju i u velikim infrastrukturnim projektima Grada.
Do sada je JP „Srem-gas“ realizovao više faza izgradnje gasovodne mreže:
– 1998 – 99. godine – gasifikacija Sremske Mitrovice
– 2000. godine – nastavak gasifikacije Sremske Mitrovice
– 2003. godine – gasifikacija Laćarka
– 2004. godine – gasifikacija Jarka i Šašinaca
– 2006. godine – gasifikacija Mačvanske Mitrovice, Salaša Noćajskog i Noćaja
– 2007 – 2015. godine – gasifikacija industrijskih zona, sa nastavkom izgradnje ditributivno-gasne mreže i priključaka na postojećem distributivnom području
– 2016. godine – izmeštanje gasovoda tokom izgradnje prvog podvožnjaka u Sremskoj Mitrovici.
Kontinuirano se radi na korišćenju savremenih tehnologija u distribuciji prirodnog gasa, uvođenjem savremenog informacionog sistema GIS tehnologije, daljinskog praćenje velikih industrijskih potrošača, a planira se da i u narednom periodu nastave sa uvođenjem visokih tehnologija pre svega u pogledu merenja, očitavanja i daljinskog praćenja potrošnje prirodnog gasa.
Kvalitetnom izgradnjom gasovoda, uz korišćenje savremenih materijala i opreme, stalnom kontrolom i održavanjem sistema JP „Srem-gas“ obezbeđuje visok kvalitet rada i pouzdanost u distribuciji prirodnog gasa i u tehničko-tehnološkom smislu predstavlja integralni deo jedinstvenog gasovodnog transportno-distributivnog sistema u zemlji.

Radno vreme tokom praznika

Radno vreme tokom praznika

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, tokom obeležavanja Dana državnosti Srbije, Sretenja, Javno preduzeće za ditribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ Sremska Mitrovica neće raditi 15. februara (četvrtak) i 16. februara (petak) 2018. godine.

Tokom praznika potrošačima će 24 sata na usluzi biti DEŽURNA SLUŽBA JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.
Broj telefona Dežurne službe je 064/ 8894 580

OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI ISPORUKE PRIRODNOG GASA

OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI ISPORUKE PRIRODNOG GASA

Obaveštavamo potrošače da će tokom vikenda doći do prekida u isporuci prirodnog gasa. Naime, prekid počinje u subotu, 3. novembra u 7 časova. Ponovno puštanje gasa planirano je u ponedeljak, 5. novembra 2018. godine, do 7 časova.

Do prekida će doći zbog radova na izgradnji kružne raskrsnice između ulica Železničke, Tarasa Ševčenka i Dr Dušana Popovića.

Zbog radova na izmeštanju gasovoda srednjeg pritiska koji snabdeva stanice široke potrošnje u ulicama Fruškogorska i Jovana Cvijića, biće isključen dovod gasa na merno-regulacionim stanicama (broj 2 i 3).

Ove stanice napajaju potrošače na teritoriji grada od železničke pruge prema Fruškoj gori (naselja KPD, Mala Bosna, Mala Slavonija, naselje severno od Planinske ulice), kao i potrošače u zapadnom delu grada, tj. linijom Trg Sveti Stefan – Trg Ćire Milekića – Ulica Kralja Petra I, do raskrsnice sa Starim šorom i neparna strana ulica Kralja Petra I – Železnička – Fruškogorska.

U navedenom periodu bez gasa će ostati i svi potrošači u Laćarku.

Najviši nivo kvaliteta uslua i poslovanja

Najviši nivo kvaliteta uslua i poslovanja

Management Systems Certification (MSC) je završio postupak resertifikacije u JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica. MSC, vodeće nacionalno sertifikaciono telo, kontinuirano unapređuje sopstveni sistem menadžmenta, a rezultate rada vrednuje kroz stalne procese preispitivanja nivoa ispunjenosti zahteva i očekivanja relevantnih zainteresovanih strana. Procesima provere, ocenjivanja i sertifikacije JP “Srem-gs” doprinosi razvoju svog poslovanja, što je potvrdio i uspešan prelaz na standard menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 i dobijanja sertifikata.

Shodno preporukama iz dokumenta IAF ID9:2015 akreditacija sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 će važiti najkasnije do 14. septembra 2018. godine, a “Srem-gas” je već počeo da posluje po novim principima i novom standardu.

Šta je sertifikacija i koliko je značajna i za preduzeća i za korisnike? To je postupak na osnovu kojeg se utvrđuje i potvrđuje da određena organizacija ispunjava zahteve za obavljanje odgovarajućih poslova ocenjivanja usaglašenosti, u skladu sa odgovarajućim međunarodnim i nacionalnim standardima i da je kompetentna za obavljanje tih poslova. Akreditovane organizacije za ocenjivanje usaglašenosti sa druge strane imaju zadatak, da provere da su zadovoljeni zahtevi standarda i tehničkih propisa i time omogućeno da do potrošača stignu usaglašeni i bezbedni, kvalitetni i pouzdani proizvodi, procesi i usluge (izvor: ats.rs).

Akreditacija donosi  JP “Srem-gas” dokaz da je u svom radu obezbedilo poštovanje najviših standarda i ponudilo svoje usluge na najvišem nivou kvaliteta. Ona daje poverenje u sigurnost i kvalitet proizvoda i usluga, ako su isti ispitani, potvrđeni ili pod nadžorom kompetentnih organizacija koje zadovoljavaju međunarodno prihvaćene kriterijume. Korisnici danas traže kvalitetneproizvode, pa se proizvođači i dobavljači trude da ispune specifične zahteve.

JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica opredelilo se da radi po najvišim standdardima, a sada za to ima potvrdu i u vidu sertifikata ISO 9001:2015.