Category Archives: Novosti

Usled ekstremno visokih temeperatura izmenjeno radno vreme

Usled ekstremno visokih temeperatura izmenjeno radno vreme

Usled najavljenih ekstremno visokih temperatura vazduha do kraja nedelje, prema preporuci Grada Sremska Mitrovica, JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica radiće po izmenjenom radnom vremenu.
Od srede, 23. juna, do petka, 26. juna 2021. godine, radno vreme će biti od 7 do 13 časova, dok će blagajna Preduzeća raditi od 7 do 12 časova.
Građanima se preporučuje da se pridržavaju preporuka zdravstvenih ustanova sve vreme trajanja vrućina. To znači ne izlagati se vrućini bez preke potrebe i izbegavati boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana, od 10 do 17 časova.

Moguće kraće obustave u isporuci gasa

Moguće kraće obustave u isporuci gasa

U petak, 11. juna, Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ Sremska Mitrovica vršiće radove na rekonstrukciji Regulacione stanice „Sever“ (industrijska zona Sever) što bi moglo da prouzrokuje kraće prekide u isporuci prirodnog gasa.

U subotu, 12. juna, vršiće se radovi i na rekosntrukciji Merno-regulacione stanice „Mačvanska Mitrovica, što takođe može da dovede do kratkotrajnih prekida u isporuci prirodnog gasa.

Novi “omirišljavač” prirodnog gasa – bezbednost i ekologija

Novi “omirišljavač” prirodnog gasa – bezbednost i ekologija

Prirodni gas je sve više u upotrebi zbog brojnih prednosti u odnosu na druge energente. On je bez boje i mirisa pa da bi se omogućila bezbedna upotreba zapaljivog gasa bez mirisa, potrebno je primeniti osnovnu preventivnu meru – odorizaciju. Odoranti imaju izražen, specifičan miris za jasno i brzo prepoznavanje.

Miris gasa mora biti dovoljan za otkrivanje i istovremeno da ne prelazi dopušteni prag eksplozije.

Pojava karakterističnog mirisa tokom curenja gasa jedan je od ključnih faktora za sigurnu upotrebu gasa u svakodnevnom životu.

„Pravilnikom za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa je predviđeno da do kraja 2022. godine svi ditributeri, odnosno operatori sistema, imaju obavezu da dosadašnji odorant zamene novim, ekološki prihvatljivijim. Dakle, pored bezbednosti, akcenat je i na zaštiti životne sredine.

Veoma je važno potrošačima reći da se novi odorant razlikuje po mirisu. Do sada je taj, pomalo neprijatan miris, podsećao na sumpor a sada ima drugi miris, koji se opisuje kao ljut.

U svakom slučaju, čim potrošači eventualno osete takav miris, odmah treba da pozovu našu Dežurnu službu, koja je na raspolaganju 24 časa dnevno, 365 dana u godini“, rekao je Dragan Budošan izvršni direktor za ditribuciju, upravljanje distributivnim sistemom i izgradnju distributivne gasne mreže JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.

Šta raditi kada osetite miris gasa? Z

Zatvoriti gasnu slavinu (ventil u kućnom merno-regulacionom setu) i napustiti objekat. U zatvorenom položaju ručica stoji normalno na cevovod;

Ne paliti svetlo, a ukoliko je uključeno ne isključivati ga;

Odmah otvoriti prozore i vrata i napraviti promaju;

Nikako ne unositi otvoren plamen, ne pušiti, ne koristiti električno zvono , ne koristiti telefon kao ni bilo koju el. napravu koja može prouzrokovati varnicu ;

Ako pretpostavljate da gas dolazi iz podruma, ne ulazeći u podrum otvorite prozore ili vrata i pozovite Dežurnu službu JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica na broj telefona: 064 / 8894 580;

Dežurnoj ekipi distributera omogućite pristup oštećenim mestima;

Sačuvati mir;

Eventualna oštećenja na gasnoj mreži NE SMETE SAMOSTALNO OTKLANJATI, jer je to u nadležnosti distributera!

Radno vreme tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Radno vreme tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Javno preduzeće „Srem-gas“ Sremska Mitrovica obaveštava potrošače da tokom predstojećih novogodišnjih praznika neće raditi u petak, 1. januara 2021. godine. Dežurna služba je potrošačima na usluzi sedam dana u nedelji, 24 sata, pa će tako biti i tokom praznika.

Ni u četvrtak, 7. januara 2021. godine, JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica neće raditi, ali je i toga dana potrošačima na usluzi Dežurna služba.

Broj telefona Dežurne službe je: 064/ 8894 580

Srećni praznici, vaše JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica

Reprogram: odložite plaćanje dela računa

Reprogram: odložite plaćanje dela računa

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Srem-gas“ Sremska Mitrovica doneo je Odluku kojom je potrošačima omogućen reprogram pri plaćanju utrošenog gasa. To se odnosi na kategoriju „domaćinstva“ i nudi mogućnost plaćanja dela računa za potrošnju prirodnog gasa u periodu od 1. decembra 2020. do 28. februara 2021. godine, tj. račune za decembar, januar i februar.

To znači, prvi deo računa od 70 odsto plaća se po ispostavljanju računa u roku valute plaćanja, a drugi deo od 30 odsto za šest meseci od roka dospeća prvog dela računa, tj. u junu, julu i avgustu.

Kako bi olakšao potrošačima, u JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica je odlučeno da na deo računa od 30 odsto koji dospeva za šest meseci, u toku tog perioda ne obračunava kamatu.

NOVA USLUGA – AKTIVIRAJTE E-RAČUN

NOVA USLUGA – AKTIVIRAJTE E-RAČUN

U cilju unapređenja poslovanja, čineći uslugu bržom i lakše dostupnom za korisnike, Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ Sremska Mitrovica je omogućilo novu uslugu, dostavu e-Računa u digitalnom obliku putem elektronske pošte (mejl), bez posebne nadoknade.

Dostava računa putem elektronske pošte (mejl), se aktivira na zahtev korisnika. Popunjavajući Zahtev za dostavu računa putem elektronske pošte, korisnik se opredeljuje za ovakav način dostave i isti će biti u primeni sve dok se korisnik ne izjasni drugačije. Prelaskom na ovakav vid plaćanja JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica potrošačima neće dostavljati račune na kućnu adresu u papirnom obliku.
„U nameri da unapredimo svoje poslovanje i iskoristimo prednosti savremenih informacionih tehnologija uveli smo novu uslugu za korisnike, e-Račun, tj. mogućnost slanja računa na mejl adresu svakom potrošaču koji to bude želeo.
E -Račun je identičan papirnom računu, ali je njegova glavna razlika u načinu dostave. Dakle, potrošač se prema proceduri prijavi za novu uslugu i nakon toga svakog meseca račun prima na svoju mejl adresu koju navede u Zahtevu.
Izborom elektronskog računa umesto računa u papirnoj formi direktno se doprinosi i očuvanju i unapređenju zaštite životne sredine. Prema istraživanjima, da bi se napravila jedna tona papira, potrebno je poseći čak 17 stabala.
Važni su nam zadovoljni korisnici pa ćemo i u budućnosti nastaviti da unapređujemo taj segment u našem poslovanju“, rekao je Dragan Budošan izvršni direktor za ditribuciju, upravljanje distributivnim sistemom i izgradnju distributivne gasne mreže.
Trenutkom slanja računa od strane JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica na navedenu mejl adresu korisnika usluge, račun se smatra ispostavljenim. Ukoliko potrošaču ne bude dostavljen račun, potrošač je u obavezi da o tome obavesti JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica, dolaskom u prostorije Preduzeća ili pozivanjem broja telefona 022/ 610 069, kako bi mu bio dostavljen račun odnosno informacija o iznosu računa.
Da bi se aktivirala ova usluga, potrebno je popuniti Zahtev za dostavu računa putem elektronske pošte dolaskom u prostorije JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica (Šalter sala), Trg vojvođanskih brigada 14/1.
Uz popunjen Zahtev neophodno je priložiti i dokument o identifikaciji (lična karta ili pasoš).
Formular Zahteva može se preuzeti i na internet stranici Preduzeća www.sremgas.rs – Virtuelni šalter – e-Račun. Popunjen obrazac Zahteva i skeniran identifikacioni dokument (lična karta/pasoš) može se poslati na adresu e-racun@sremgas.rs, bez dolaska u poslovne prostorije JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.
E-Račun se dostavlja za izvršenu uslugu svakog meseca.
Podsećanja radi, izmirivanje računa i drugih obaveza (reprogram, rate za priključenje na distributivnu mrežu) možete izvršiti i na šalterima JP „Pošta Srbije“, banaka, menjačnica i drugim uplatnim mestima ili elektronskim plaćanjem na tekuće račune:
– 160-10827-90 (Banca Intesa) – računi za potrošnju gasa i reprogram
– 265-6710310000097-32 (Raiffeisen banka) – rate za priključenje na distributivnu mrežu
Potrošačima je 24 časa dostupna usluga DEŽURNE SLUŽBE (broj telefona 064/ 8894 580).
Broj telefona za informacije je 022/ 610 069 (7-15 časova).

U utorak prekid u isporuci gasa

U utorak prekid u isporuci gasa

U utorak, 29. septembra 2020. godine planirana je privremena obustava isporuke prirodnog gasa, u vremenu od 9 do 10 časova. Obustava se odnosi na celo distributivno područje Sremska Mitrovica.
Razlog privremene obustave je nastavak radova na rekonstrukciji glavne merno-regulacione stanice, koja je ujedno i primopredajna stanica za celo sremskomitrovačko distributivno područje, a kojom upravlja preduzeće „Transportgas Srbija“ d.o.o. Novi Sad koje će i vršiti radove.
Potrošači se mole za razumevanje zbog neophodnosti najavljenih radova od strane „Transportgas Srbija“ d.o.o. Novi Sad.

Sledeći ponedeljak obustava isporuke gasa

Sledeći ponedeljak obustava isporuke gasa

U ponedeljak, 21. septembra 2020. godine planirana je privremena obustava isporuke prirodnog gasa, u vremenu od 9 do 19 časova. Obustava se odnosi na celo distributivno područje Sremska Mitrovica.
Razlog privremene obustave su radovi na rekonstrukciji glavne merno-regulacione stanice, koja je ujedno i primopredajna stanica za celo sremskomitrovačko distributivno područje, a kojom upravlja preduzeće „Transportgas Srbija“ d.o.o. Novi Sad koje će i vršiti radove.
Potrošači se mole za razumevanje zbog neophodnosti najavljenih radova od strane „Transportgas Srbija“ d.o.o. Novi Sad.