[layerslider_vc id=”7″]

U cilju unapređenja poslovanja, čineći uslugu bržom i lakše dostupnom za korisnike, Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ Sremska Mitrovica je omogućilo novu uslugu, dostavu e-Računa u digitalnom obliku putem elektronske pošte (e-mail), bez posebne nadoknade.

VIRTUELNI ŠALTER Namenjen je korisnicima naših usluga radi lakše komunikacije.

CENOVNIK

Pogledajte trenutno važeći cenovnik

PREUZMITE DOKUMENTE

Preuzmite svu potrebnu dokumntaciju

UVEDITE GAS

Uvođenje gasa za fizička i pravna lica

NAČIN OBRAČUNA

Metod po kojem vršimo obračun

REPROGRAM

Odloženo plaćanje utrošenog gasa

NAJČEŠĆA PITANjA

Pre nego što nas kontaktirate pogledajte najčešća pitanja, moguće je da ćete ovde pronaći odgovore

MI SMO PREDUZEĆE
DISTRIBUCIJU I UPRAVLjANjE DISTRIBUTIVNIM SISTEMOM ZA PRIRODNI GAS SNABDEVANjE I JAVNO SNABDEVANjE PRIRODNIM GASOM
ZA:

Šta raditi kada se oseti miris gasa

 • Zatvoriti gasnu slavinu (ventil) u kućnom merno-regulacionom setu i napustiti objekat. U zatvorenom položaju ručica stoji horizontalno, odnosno pod uglom od 90 stepeni u odnosu na cevovod;
 • Ne paliti svetlo, a ukoliko je uključeno ne isključivati ga;
 • Odmah otvoriti prozore i vrata i napraviti promaju;
 • Nikako ne unositi otvoren plamen, ne pušiti, ne koristiti električno zvono, ne koristiti telefon kao ni bilo koju elektronsku napravu koja može prouzrokovati varnicu ;
 • Ako pretpostavljate da gas dolazi iz podruma, ne ulazeći u podrum otvorite prozore ili vrata i pozovite distributera;
 • Dežurnoj ekipi distributera omogućite pristup oštećenim mestima;
 • Eventualna oštećenja na gasnoj mreži NE SMETE SAMOSTALNO OTKLANjATI, jer je to u nadležnosti distributera !
 • Sačuvati mir

PREDNOSTI PRIRODNOG GASA KAO ENERGENTA

 • Direktno je dostupan korisniku u svakom trenutku i za svaki vid korišćenja
 • Nema potrebe za ulaganjem u interne skladišne prostore
 • Instalacije prirodnog gasa pružaju jednostavnost upotrebe i regulacije svih vrsta uređaja na gas
 • Ekonomičan je, postiže se daleko veći stepen iskorišćenja u odnosu na druge energente
 • Dokazane rezerve prirodnog gasa u svetu garantuju njegovu raspoloživost za dug period
 • Pri sagorevanju ne ostavlja pepeo
 • Njegovim sagorevanjem nema emisije produkata koji bi uzrokovali aerozagađenje emisijom gasova koji izazivaju efekat staklene bašte (oslobađa se voda i malo CO2, bez primesa sumpora, azota i drugih štetnih elemenata)
 • Ekološki najpogodnije gorivo

BROJEVI TELEFONA HITNIH SLUŽBI:

 • DEŽURNA SLUŽBA JP „SREM-GAS“: 064 8894 580
 • HITNA POMOĆ: 194
 • VATROGASCI : 193
 • POLICIJA: 192

Video

Ekološki i društveno
odgovorna kompanija

ČISTA ENERGIJA

SAZNAJ VIŠE

DOKUMENTI

Zakon o energetici

Zakon o energetici Republike Srbije

Osnivački akt

Akt o osnivanju preduzeća

Pravila o radu

Pravila o radu distributivnog sistema

Statut

Statut JP “SREM-GAS”

Odluke i saopštenja

Odluke i saopštenja JP “SREM-GAS”

Program poslovanja

Godišnji plan i program poslovanja JP “SREM-GAS”

Finansijski izveštaj

Godišnji izveštaj o finansijskom poslovanju JP “SREM-GAS”

Revizija

Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja