Poštovani potrošači,

Molimo Vas da popunite Anketu koja je pred Vama, u cilju utvrđivanja stepena ispunjenosti Vaših zahteva i  povećanja zadovoljstva uslugama koje Vam pruža JP „Srem – gas“ Sremska Mitrovica

[yop_poll id=”1″]

[yop_poll id=”2″]

[yop_poll id=”3″]

[yop_poll id=”4″]

[yop_poll id=”5″]

[yop_poll id=”6″]

[yop_poll id=”7″]

[yop_poll id=”8″]

Ocena: 1-vrlo loš ; 2- loš ; 3-dobar; 4-vrlo dobar; 5-odličan.