NIŽA CENA GASA UZ PROMENU SNABDEVAČA

NIŽA CENA GASA UZ PROMENU SNABDEVAČA

NIŽA CENA GASA UZ PROMENU SNABDEVAČA
Od 1. jula 2016. godine prirodni gas za javno snabdevanje biće jeftiniji za 4,69 dinara/m3, saopšteno je iz JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.

Na odluku o smanjenju cene gasa za domaćinstva i male potrošače, koju je na sednici održanoj 20. juna doneo Nadzorni odbor JP „Srem-gas“, Savet Agencije za energetiku Republike Srbije, na sednici održanoj 23. juna, dao je svoju saglasnost.

Nova cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje, po kojoj će od 1.jula 2016. godine nova cena gasa za kategoriju domaćinstva iznositi 28,45 dinara/m3, dok će za kategorije ostalih potrošača na javnom snabdevanju iznositi od 25,44 dinara/m3 do 26,12 dinara/m3.
Građani Sremske Mitrovice, odnosno svi mali potrošači na distributivnom području JP „Srem-gas“, biće privilegovani u odnosu na potrošače ostalih distributera u Srbiji zbog manjih troškova prirodnog gasa.
Uz konstantan rad menadžmenta JP „Srem-gas“ kao i veliku pomoć gradonačelnika Branislava Nedimovića, koji je ispred Grada Sremska Mitrovica, kao osnivača ovog preduzeća, dao svoj veliki doprinos, došlo je do promene snabdevača čime je omogućena i niža cena prirodnog gasa.
– JP „Srem-gas“ je, među prvim distributerima u Srbiji, sproveo redovnu proceduru promene snabdevača. Promena dosadašnjeg snabdevača – JP „Srbijagas“, prvobitno je planirana za 1. januar 2016. godine, ali zbog komplikovane procedure i otežane komunikacije sa JP „Srbijagas“ ta promena biće realizovana 1. jula 2016. godine. Benefite ove promene osetiće sva domaćinstva kao i svi ostali potrošači JP „Srem-gas“, rekao je v.d. direktora JP „Srem-gas“ Dragan Vulin.

Comments are closed.