Финансијски извештај

Финансијски извештај


2020


Биланс стања на дан 31.12.2020 године (пдф)

Биланс успеха за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године (пдф)

Извештај о осталом резултату за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године (пдф)

Извештај о токовима готовине за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године (пдф)

Извештај о пословању ЈП “СРЕМ-ГАС” за 2020. годину (пдф)

Напомене уз финансијске извештаје у складу са међународним стандардом финансијског извештавања за мала и средња правна лица (мсфи за мсп)  (пдф)


2019


Биланс стања на дан 31.12.2019 године (пдф)

Биланс успеха за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године (пдф)

Извештај о осталом резултату за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године (пдф)

Извештај о токовима готовине за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године (пдф)

Извештај о пословању ЈП “СРЕМ-ГАС” за 2019. годину (пдф)

Напомене уз финансијске извештаје у складу са међународним стандардом финансијског извештавања за мала и средња правна лица (мсфи за мсп)  (пдф)


2018


Биланс стања на дан 31.12.2018 године (пдф)

Биланс успеха за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године (пдф)

Извештај о осталом резултату за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године (пдф)

Извештај о токовима готовине за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године (пдф)

Извештај о пословању ЈП “СРЕМ-ГАС” за 2018. годину (пдф)

Напомене уз финансијске извештаје у складу са међународним стандардом финансијског извештавања за мала и средња правна лица (мсфи за мсп)  (пдф)

 


2017


Биланс стања на дан 31.12.2017 године (пдф)

Биланс успеха за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године (пдф)

Извештај о осталом резултату за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године (пдф)

Извештај о токовима готовине за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године (пдф)

Извештај о пословању ЈП “СРЕМ-ГАС” за 2017. годину (пдф)

Напомене уз финансијске извештаје у складу са међународним стандардом финансијског извештавања за мала и средња правна лица (мсфи за мсп)  (пдф)

 


2016


Биланс стања на дан 31.12.2016 године (пдф)

Биланс успеха за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године (пдф)

Извештај о осталом резултату за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године (пдф)

Извештај о токовима готовине за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године (пдф)

Извештај о пословању ЈП “СРЕМ-ГАС” за 2016. годину (пдф)

Напомене уз финансијске извештаје у складу са међународним стандардом финансијског извештавања за мала и средња правна лица (мсфи за мсп)  (пдф)

 

 

Comments are closed.