Reč dve…

Reč dve…

O nama…

Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa “Srem- gas” Sremska Mitrovica je osnovano Odlukom Skupštine grada Sremska Mitrovica, 25. juna 1998. godine.  Preduzeće je osnovano sa ciljem izgradnje i održavanja mreže i obezbeđenja trajnog i nesmetanog snabdevanja potrošača prirodnog gasa, u pogledu količine i kvaliteta, u skladu sa Zakonom, opštim uslovima i isporuci prirodnog gasa, energetskim bilansom i ugovorima, te da obezbedi razvoj mreže i distributivnog gasovoda na teritoriji grada Sremska Mitrovica.

Osnovna delatnost preduzeća je distribucija gasa, a pored toga preduzeće vrši i druge usluge koje su direktno i indirektno vezane za distribuciju gasa. Preduzeće takođe vrši izgradnju distributivne gasne mreže preko ovlašćenih izvođača radova.

U skladu sa Zakonom o energetici, koji je uneo novi pristup ovim uslugama, preduzeće obavlja sledeće energetske delatnosti koje se smatraju delatnostima od opšteg interesa:

– delatnost distribucije

– upravljanje distributivnim sistemom za prirodi gas

– snabdevanje prirodnim gasom

– javno snabdevanje

JP “Srem-gas” je do sada realizovao više faza izgradnje gasovodne mreže:

– 1998 – 99. godine – gasifikacija Sremske Mitrovice

– 2000. godine – nastavak gasifikacije Sremaske Mitrovice

– 2003. godine – gasifikacija Laćarka

-2004. godine – gasifikacija Jarka i Šašinaca

– 2006. godine – gasifikacija Mačvanske Mitrovice, Salaša Noćajskog i Noćaja

– 2007 – 2015. godine – gasifikacija industrijskih zona, sa nastavkom izgradnje ditributivno-gasne mreže i priključaka na postojećem distributivnom području

– 2016. godine – gasifikacija tokom izgradnje podvožnjaka

JP „Srem –gas“ u narednom petogodišnjem periodu planira da završi gasifikaciju sela zapadnog dela grada, Kuzmina i Martinaca, i da pređe na gasifikaciju prema severu grada tj. sela Veliki Radinci, kao i drugih mesta gde se proceni da postoji zainteresovanost građana i privrednika za priključenje na distributivnu gasnu mrežu.

Preduzeće će i dalje pratiti razvojne aktivnosti Grada i sopstvenim sredstvima graditi gasovodnu mrežu srednjeg i niskog pritiska kako bi se opremile nove industrijske zone i povećala njihova atraktivnost za nove investicije.

Zakonski definisana liberalizacija tržišta prirodnog gasa, posebno u sektoru trgovine prirodnim gasom, nameće pred preduzeće obavezu spremnosti za  „utakmicu“ na tržištu prirodnog gasa. Preduzeće kontinuirano radi na korišćenju savremenih tehnologija u distribuciju prirodnog gasa, uvođenjem savremenog informacionog sistema GIS tehnologije, daljinskog praćenje velikih industrijskih potrošača, a planira da i u narednom periodu nastavi sa uvođenjem visokih tehnologija pre svega u pogledu merenja, očitavanja i daljinskog praćenja potrošnje prirodnog gasa kako u kategoriji „domaćinstva“ tako i u kategoriji „ostali“ potrošači.

Gasifikacija kao ambiciozan i perspektivan trend razvoja u praksi pokazuje da je gas energent budućnosti, jer svojim potrošačima obezbeđuje racionalnost, ekonomičnost, pun konfor i maksimalnu bezbednost u korišćenju. Pored toga, gas kao energent dobija sve veći primat zbog maksimalnih povoljnosti u smislu zaštite životne sredine.

Kvalitetnom izgradnjom gasovoda, uz korišćenje savremenih materijala i opreme, stalnom kontrolom i održavanjem sistema JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica obezbeđuje visok kvalitet rada i pouzdanost u distribuciji prirodnog gasa.

JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica u tehničko-tehnološkom smislu predstavlja integralni deo jedinstvenog gasovodnog transportno-distributivnog sistema u zemlji.

Comments are closed.