ČISTA ENERGIJA

Prirodni gas – zaštita okoline

Jedan od najvećih izazova današnjice je pronaći način ostvarivanja održivog razvoja, tj. kako zadovoljiti sve veću potrebu za energijom, a da istovremeno zagađenje okoline smanjimo na minimum.

Prirodni gas je vitalna komponenta svetske energetike. On spada u najčistije, najsigurnije i najkorisnije fosilno gorivo, pa mu i upotreba sve više raste.

Prirodni gas sagoreva bez štetnih produkata čađi i pepela, s malim emisijama ugljen-monoksida i sumpor-dioksida čime se svrstava među ekološki najčistije energente.

Posmatrano u odnosu na sva ostala fosilna goriva, upotreba prirodnog gasa proizvodi takođe i najmanju količinu ugljen-dioksida (CO2), što je bitan doprinos smanjenju globalne emisije ugljen-dioksida.

Zaštita okoline jedan je od principa politike poslovanja JP “Srem-gas”.

Redovno i na vreme se sprovode pregledi i ispitivanja, te servisiranja opreme, u  skladu sa zakonskim obavezama i rokovima .