Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke. (pdf)JAVNE NABAVKE 2019JNMV – 11/2019 – Nabavka ručnog prenosnog aparata za detekciju isticanja prirodnog gasa


JNMV – 20/2019 –  Usluge održavanja sistema daljinskog očitavanja


JNMV – 17/2019 – Remont, kontrola i podešavanje regulacione opreme MROS široke potrošnje i MRS i RS za individualne i grupne priključke i remont po potrebi


JNMV – 16/2019 -Kontrola i punjenje odorizatora


JNMV – 6/2019 -Nabavka automobila za potrebe poslovanja


JNMV -Geodetski radovi za izvođenje tipskih, individualnih i grupnih priključaka i produžetaka DGM


JNMV 22/2019 – USLUGE VRŠENjA NADZORA OBLIKOVANE PO PARTIJAMA 1 DO 2
Partija 1 – Usluge mašinskog nadzora
Partija 2 – Usluge građevinskog nadzora


JNMV -Nabavka polietilenskih elektrofuzionih fitinga za potrebe izgradnje gasnih priključaka i produžetaka distributivne mreže na distributivnom području JP „Srem-gas“.


JNMV – Nabavka PE cevi za izgradnju gasnih priključaka, produžetaka  i potrebe održavanja mreže na distributivnom području JP „Srem-gas“


Izvođenje građevinskih radova na produžecima PE DGM, gasnim priključcima i MRS i RS na PE – OTVORENI POSTUPAK


JNMV 21/2019 – Troškovi usluga zapošljavanja


JNMV 4/2019 – Nabavka kutija


JN 3/2019 – GASNE MERNE I REGULACIONE OPREME ZA KMRS, MRS, I RS (kućno merno regulacione stanice, merno regulacione stanice i regulacione stanice) – OTVORENI POSTUPAK – OKVIRNI SPORAZUM


JNMV 8/2019 – JAVNA NABAVKA DOBARA,  MAŠINSKI DEO REGULACIONIH STANICA (RS) I  MERNO REGULACIONIH STANICA (MRS),  ZA GRUPNE I INDIVIDUALNE  PRIKLjUČKE NA PE


JNMV 10/2019 -Nabavka mašinskog materijala za tekuće održavanje


JNMV 5/2019 -Nabavka radne i zaštitne odeće, obuće i opreme


JNMV 9/2019 -Nabavka rezervnih delova, održavanja i pranja vozila u postupku javne nabavke male vrednosti dobara


JNMV 1/2019 – Nabavka PE cevi za izgradnju gasnih priključaka, produžetaka  i potrebe održavanja mreže na distributivnom području JP „Srem-gas“


JNMV 7/2019 -Nabavka goriva za automobile – plin, benzin, dizel


JNMV 13/2019 -Geodetski radovi za izvođenje tipskih, individualnih i grupnih priključaka i produžetaka DGM


JNMV 2/2019 -Nabavka polietilenskih elektrofuzionih fitinga za potrebe izgradnje gasnih priključaka i produžetaka distributivne mreže na distributivnom području JP „Srem-gas“.JN 14/2019 – IZVOĐENjE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA PE PRIKLjUČCIMA PE DGM, MRS I RS NA PE – otvoreni posupak –


JNMV 19/2019 – Usluge zapošljavanjaJAVNE NABAVKE 2018


JNMV 18/2018 – Remont, popravka i farbanje gasovoda i noseće konstrukcije na mostu preko Save za gasovod srednjeg pritiska


JNMV 15/2018 – Kontrola i punjenje odorizatora

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
u otvorenom postupku nabavke građevinskih radova
Radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na godinu dana

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
ODLUKA O ZAKLjUČENjU OKVIRNOG SPORAZUMA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV 20/2018 – Usluge mobilne telefonije – dvogodišnji ugovor

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
PITANjE POTENCIJALNOG PONUĐAČA I ODGOVOR NARUČIOCA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV 22/2018 – Usluge zapošljavanja – oblast finansija

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV 16/2018 – Remont, kontrola i podešavanje regulacione opreme MROS široke potrošnje i MRS i RS za individualne i grupne priključke i remont po potrebi

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV 11/2018 – Izvođenje građevinskih, mašinskih i elektro radova na izmeštanju čeličnog gasovoda srednjeg pritiska (16 bara) – Partija 1

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
ODLUKA O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV 14/2018 – Projektna dokumentacija za izgradnju produžetka DGM i KGP u okviru postojeće regulacije ulica Vojvode Stepe, II/III/IV Jalijska i novonastalo naselje Nova Jalija u Sremskoj Mitrovici – Partija 1


OTVORENI POSTUPAK 03/2018 – JAVNA NABAVKA DOBARA – GASNE MERNE I REGULACIONE OPREME ZA KMRS, MRS, I RS (kućno merno regulacione stanice, merno regulacione stanice i regulacione stanice)


JNMV 06/2018 – NABAVKA AUTOMOBILA ZA POTREBE POSLOVANjA


JNMV 01/2018 – NABAVKA PE CEVI ZA IZGRADNjU GASNIH PRIKLjUČAKA, PRODUŽETAKA I POTREBE ODRŽAVANjA MREŽE NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU JP „SREM-GAS“


JNMV 2/2018 – NABAVKA POLIETILENSKIH ELEKTROFUZIONIH FITINGA ZA POTREBE IZGRADNjE GASNIH PRIKLjUČAKA I PRODUŽETAKA DISTRIBUTIVNE MREŽE NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU JP „SREM-GAS“


JNMV 17/2018 – BAŽDARENjE I KONTROLA MERAČA PROTOKA GASA ( G4 I G6)


JNMV BR. 5/2018 – Nabavka radne i zaštitne odeće, obuće i opreme


KVALIFIKACIONI POSTUPAK – II FAZA BR. 13/2018 – JAVNA NABAVKA RADOVA – Izvođenje građevinskih radova na izgradnji polietilenskih gasovoda, gasnih mreža, priključnih gasovoda, merno regulacionih stanica (MRS), regulacionih stanica (RS) i održavanje polietilenske distributivne mreže (PE DGM) pritiska p<6bar, koja je u nadležnosti JP „Srem-gas-a“.


JNMV BR. 9/2018 – Nabavka rezervnih delova, održavanje i pranje vozila


JNMV BR. 10/2018 – Nabavka mašinskog materijala za tekuće održavanje


JNMV BR. 7/2018 – Nabavka goriva za automobile


Nabavka broj 54/2018 – Redovna kontrola PP opreme


JNMV BR. 12.1/2018 – Geodetski radovi


JNMV BR. 4/2018 – Nabavka kutija za KMRS


JNMV BR. 19/2018 – Usluge zapošljavanja


JAVNE NABAVKE 2017


JNMV BR. 4/2017 – Nabavka sistema za daljinsko očitavanje MRS


JNMV BR. 8/2017 Mašinski deo za MRS i za RS za individualne i grupne priključke na PE


JNMV BR. 14/2017 -Kontrola i punjenje odorizatora


JNMV BR. 15/2017 – Remont, kontrola i baždarenje regulacione opreme MRS

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE (pdf)
KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV BR. 10/2017 – Izvođenje građevinskih, mašinskih i elektro radova na izmeštanju čeličnog gasovoda srednjeg pritiska ( 16 bara ) i izgradnji čeličnih priključnih gasovoda zbog izgradnje kružne raskrsnice

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE (pdf)
KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV BR. 5/2017 – nabavka radne i zaštitne odeće i obuće i opreme

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE (pdf)
KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV BR. 3/2017 – Gasna merna i regulaciona oprema za KMRS, MRS i RS

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE (pdf)
KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE (pdf)
OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
PITANjA I ODGOVORI POTENCIJALNIH PONUĐAČA (pdf)
OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA (pdf)
OBAVEŠTENjE O REŠENjU REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
REŠENjE KOMISIJE (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV BR. 2/2017 Nabavka polietilenskih elektrofuzionih fitinga

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV BR. 11/2017 Izvođenje građevinskih radova II faza

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)
OBAVEŠTENjE O OKVIRNOM SPORAZUMU (pdf)


JNMV BR. 1/2017 Nabavka PE cevi za izgradnju gasnih priključaka, produžetaka i potrebe održavanja mreže

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV. BR. 6/2017 – Nabavka automobila za potrebe održavanja DGM

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA  (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV BR. 17/2017 Usluge nadzora – oblikovane po partijama 1 do 3

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV. BR. 9/2017 – Nabavka rezervnih delova, održavanje i pranje vozila

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA  (pdf)
OBAVEŠTENjE O OKVIRNOM SPORAZUMU (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV. BR. 7/2017 – Nabavka goriva za automobile-plin, benzin, dizel

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA  (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV BR. 12/2017 – Izvođenje geodetskih radova

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA IZMENA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)