Niža cena prirodnog gasa

Niža cena prirodnog gasa

Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ Sremska Mitrovica donelo je Odluku o promeni cene prirodnog gasa za javno snabdevanje, koja će se primenjivati od 1. juna tekuće godine.

Ovom odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje malih kupaca i domaćinstava javnog snabdevača prirodnog gasa JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.

Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje, po kojoj nova cena gasa za kategoriju domaćinstva iznosi 33,15 din/m³, dok za kategoriju privreda nova cena iznosi od 30,13 din/m³ do 30,82 din/m³, u zavisnosti od kategorije.

Odluka o promeni cene prirodnog gasa za javno snabdevanje, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u Službenom glasniku Republike Srbije, a primenjuje se od 1. juna 2016. godine.

Comments are closed.