ЗА ДРЖАВНИ ПРАЗНИK ДЕЖУРНА СЛУЖБА ЈП „СРЕМ-ГАС“

ЗА ДРЖАВНИ ПРАЗНИK ДЕЖУРНА СЛУЖБА ЈП „СРЕМ-ГАС“

Према Закону о државним и другим празницима у Републици Србији и за запослене у Јавном предузећу „Срем-гас“ 15. и 16. фебруар, среда и четвртак, су нерадни дани.

Сретење се према Закону о државним и другим празницима у Србији празнује нерадно 15. и 16. фебруара, а пошто падају у среду и четвртак биће нерадни за све запослене у држави.
Из ЈП „Срем-гас“ обавештавају да тога дана потрошачи неће бити у могућности да користе услуге благајне, али да ће им на располагању бити Дежурна служба ЈП Срем-гас. Број телефона Дежурне службе је 064 8894 580.

Comments are closed.