Цена прикључка

Цена прикључка

УКУПНА ЦЕНА ПРИКЉУЧКА

Начини плаћања:

 1. Плаћање у целости
 2. Плаћање на рате 

Г4 / типски / макисмалног капацитета 6 м3/h / за домаћинства

 • У целости – 94.488,00 динара
 • На рате – 99.460,80 динара
  • Аванс 25% – 24.865,20 динара 
  • Шест (6) месечних рата – 12.432,60 динара
  • Дванаест (12) месечних рата – 6.216,30 динара

    * цене су исказане са урачунатим ПДВ-ом

    * Код одложеног плаћања на дванаест (12) месечних рата цена се усклађује са растом потрошачких цена

                                                      *  *  *  *  *  *  *

Г6 / типски / макисмалног капацитета 10 м3/h

 • У целости – 104.308,80 динара
 • На рате – 109.798,80 динара
  • Аванс 25% – 27.449,70 динара
  • Шест (6) месечних рата – 13.724,75 динара
  • Дванаест (12) месечних рата – 6.862,42 динара

    * цене су исказане са урачунатим ПДВ-ом

    * Код одложеног плаћања на дванаест (12) месечних рата цена се усклађује са растом потрошачких цена

                                                  *  *  *  *  *  *  *

Цена прикључка – разложена у табеларном приказу елемената који чине укупну цену кућног гасног прикључка, без урачунатог ПДВ-а


Износи трошкова типског прикључка – дужине до 15 м који се гради на већ изграђену мрежу

Тип уговора мерни сет Мах капацитет Снага Износ трошкова типског прикључка у дин.Без попуста
Sм3/h KW Укупно
Г – 2.5 4 35  
Г – 4 6 56 99.460,00
Г – 6 10 93 109.798,00

Износи трошкова типског прикључка – дужине до 15 м који се гради истовремено са изградњом мреже

Тип уговора мерни сет Мах капацитет Снага Износ трошкова типског прикључка у дин.
Sм3/h KW Укупно
Г – 2.5 4 35  
Г – 4 6 56 94.488,00
Г – 6 10 93 104.308,00

Јединични варијабилни трошак опреме и радова за сваки додатни метар преко граничне удаљености

1.117,00 дин.

Део трошкова система, јединствен за све дистрибутивне мреже за категорије типског прикључка

Тип уговора мерни сет Мах капацитет Снага Износ трошкова типског прикључка у дин.Без попуста
Sм3/h KW Укупно
Г – 2.5 4 35  
Г – 4 6 56 3.717,00
Г – 6 10 93 6.196,00


Пример уплатнице

Наведене цене су изражене без зарачунатог ПДВ-а