SREM-GAS MENjA VALUTU PLAĆANjA

SREM-GAS MENjA VALUTU PLAĆANjA

JP „Srem-gas“ uputilo je reklamaciju JP „Pošta Srbije“ zbog neblagovremenog dostavljanja oktobarskog računa za potrošnju gasa. Iz JP „Pošta Srbije“ stiglo je objašnjenje da je, njihovom greškom, došlo do problema u distribuciji računa do potrošača. JP „Srem-gas“ odlučilo je da izađe u susret potrošačima i promeni valutu plaćanja sa 17. na 24. novembar.

Iako je JP „Srem-gas“ na vreme dostavilo podatke i obračun za štampu računa, došlo je do problema u isporuci pa mnogi potrošači ili nisu dobili račun ili su ga dobili sa zakašnjenjem. Na intervenciju „Srem-gasa“ i zabrinutih potrošača, u „Pošti Srbije“ su obećali da će izvršiti novu distribuciju i rešiti nastali problem.

Javno preduzeće „Srem-gas“  zato je donelo odluku da promeni datum valute plaćanja i tako izađe u susret svojim potrošačima. Naime, na računima stoji da je valuta plaćanja 17. novembar, ali će u svom finansijskom programu izvršiti promenu valute na 24. novembar. To znači da će se zakonska zatezna kamata, koja se obračunava za neblagovremeno plaćanje obaveza, zaračunavati tek za uplate koje budu izvršene nakon 24. novembra a ne nakon 17. novembra kako stoji na računima

Comments are closed.