РАДОВИ НА ГАСОВОДУ ПРЕКО ТЕРЕТНОГ МОСТА

Отпочели су радови на одржавању гасовода средњег притиска и носеће контрсукције, а изводе се на теретном мосту преко Саве између Сремске и Мачванске Митровице, у дужини од 650 метара. „Јефтић-инжењеринг“ д.о.о. из Сремске Митровице задужен је за извођење, а инвеститор је Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „Срем-гаас“ Сремска Митровица.

Програмом пословања ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица планирана су средства за ову намену, одржавања гасовода, а ова инвестиција вредна је око милион динара.

 „ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица врши послове управљања дистрибутивним системом за природни гас. Један од сегмената тог управљања су и радови на редовном одржавању гасовода, а тренутно се изводе на гасоводу средњег притиска на делу дистрибутивне гасне мреже Сремска Митровица. Дакле, наш основни задатак је да испорука гаса потрошачима буде редовна и сигурна и да тај гас задовољава потребне стандарде и параметре. Безбедност је један од императива и главних принципа наше политике пословања и овакви радови се и изводе са тим циљем јер нам је важна безбедност корисника наших услуга“, рекао је Драган Будошан извршни директор за дистрибуцију, управљање дистрибутивним системом и изградњу дистрибутивне гасне мреже у ЈП „Срем-гас“ Ср. Митровица.

„Јефтић-инжењеринг“ д.о.о. из Сремске Митровице задужен је за извођење и отпочели су процес пескарења јер је то најбоља технологија за припрему површина за процес наношења заштитних материјала, за процес одстрањивања корозије са површине, за чишћење и припрему површина, па је тако и овде случај. После пескарења гасовод и носећа констукција се премазују антикорозивном бојом.

Радови ће трајати око месец дана, али неће подразумевати искључења и обуставе у испоруци природног гаса.

У току извођења радова доћи ће до успоравања саобраћаја у обе траке па се учесници у саобраћају моле да поштују сигнализацију која ће бити постављена и понашају се у складу са њом.

Comments are closed.