RADOVI NA GASOVODU PREKO TERETNOG MOSTA

Otpočeli su radovi na održavanju gasovoda srednjeg pritiska i noseće kontrsukcije, a izvode se na teretnom mostu preko Save između Sremske i Mačvanske Mitrovice, u dužini od 650 metara. „Jeftić-inženjering“ d.o.o. iz Sremske Mitrovice zadužen je za izvođenje, a investitor je Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gaas“ Sremska Mitrovica.

Programom poslovanja JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica planirana su sredstva za ovu namenu, održavanja gasovoda, a ova investicija vredna je oko milion dinara.

 „JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica vrši poslove upravljanja distributivnim sistemom za prirodni gas. Jedan od segmenata tog upravljanja su i radovi na redovnom održavanju gasovoda, a trenutno se izvode na gasovodu srednjeg pritiska na delu distributivne gasne mreže Sremska Mitrovica. Dakle, naš osnovni zadatak je da isporuka gasa potrošačima bude redovna i sigurna i da taj gas zadovoljava potrebne standarde i parametre. Bezbednost je jedan od imperativa i glavnih principa naše politike poslovanja i ovakvi radovi se i izvode sa tim ciljem jer nam je važna bezbednost korisnika naših usluga“, rekao je Dragan Budošan izvršni direktor za distribuciju, upravljanje distributivnim sistemom i izgradnju distributivne gasne mreže u JP „Srem-gas“ Sr. Mitrovica.

„Jeftić-inženjering“ d.o.o. iz Sremske Mitrovice zadužen je za izvođenje i otpočeli su proces peskarenja jer je to najbolja tehnologija za pripremu površina za proces nanošenja zaštitnih materijala, za proces odstranjivanja korozije sa površine, za čišćenje i pripremu površina, pa je tako i ovde slučaj. Posle peskarenja gasovod i noseća konstukcija se premazuju antikorozivnom bojom.

Radovi će trajati oko mesec dana, ali neće podrazumevati isključenja i obustave u isporuci prirodnog gasa.

U toku izvođenja radova doći će do usporavanja saobraćaja u obe trake pa se učesnici u saobraćaju mole da poštuju signalizaciju koja će biti postavljena i ponašaju se u skladu sa njom.

Comments are closed.