PRODAJA KOMPRESORA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA

Na osnovu člana 49. stav 1. tačka 12. Statuta JP“Srem-gas“ („Sl.list grada Sremska Mitrovica“, br.16/2016) i Odluke Nadzornog odbora JP „Srem-gas“ br. 412-4/17 od 01.12.2017., komisija za sprovođenje objavljuje oglas o:

DRUGOJ JAVNOJ PRODAJI KOMPRESORA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA

JP „SREM-GAS“ iz SREMSKE MITROVICE 11.12.2017. godine organizuje:

DRUGU JAVNU PRODAJU KOMPRESORA JP „SREM-GAS“

Prikupljanjem pismenih ponuda zainteresovanih lica do dana 11.12.2017. godine do 11:00 časova

Otvaranje ponuda  obaviće se istog dana sa početkom u 11:30 časova u sali za sastanke  JP „Srem-gas“ u Sremskoj Mitrovici, Trg vojvođanskih brigada 14/I

Kompresor se može pogledati u periodu   07.12. – 08.12.2017. godine od 08:00 do 10:00 časova.

Ostale detalje i pravila pročitajte na ovom linku.

Comments are closed.