OBAVEŠTENjE O PLAĆANjU APRILSKOG RAČUNA ZA GAS

OBAVEŠTENjE O PLAĆANjU APRILSKOG RAČUNA ZA GAS

Za Javno preduzeće „Srem-gas“ Sremska Mitrovica, uslugu štampe i distribucije računa potrošačima vrši Javno preduzeće „Pošta Srbije“.

Prilikom štampe poslednjeg, aprilskog računa za potrošnju prirodnog gasa, pomenuto preduzeće greškom je odštampalo i podelilo po dva istovetna računa za svakog potrošača.

Ovom prilikom se izvinjavamo zbog propusta JP „Pošta Srbije“ i obaveštavamo cenjene potrošače da PRILIKOM PLAĆANjA APRILSKOG RAČUNA PLAĆAJU SAMO JEDAN RAČUN.

Comments are closed.