Obaveštenje o očitavanju potrošnje prirodnog gasa

Obaveštenje o očitavanju potrošnje prirodnog gasa

Ekipe Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ Sremska Mitrovica vršiće očitavanje i evidentiranje potrošnje prirodnog gasa potrošača za tekući mesec. Očitavanje će se obaljati 28. (utorak), 29. (sreda) i 30. (četvrtak) aprila 2020. godine.

Tokom trajanja zabrane kretanja, potrošačima je 24 sata dostupna Dežurna služba (broj telefona Dežurne službe je 064/ 8894 580) za prijavu eventualnih kvarova.

Sve informacije nalaze se na internet stranici preduzeća: www.sremgas.rs #ostanikodkuce.

Comments are closed.