Obaveštenje o očitavanju decembarske potrošnje prirodnog gasa

JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica će, zbog novogodišnjih praznika, vršiti očitavanje decembarske potrošnje prirodnog gasa 4, 5. i 6. (sreda, četvrtak i petak) januara 2023. godine.

Mole se potrošači da zaposlenima JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica omoguće pristup mernim uređajima tokom navedenih dana.

Comments are closed.