Нови рок за плаћање гаса, стари износ

Нови рок за плаћање гаса, стари износ

Јавно предузеће „Срем-гас“ упутило је рекламацију Јавном предузећу  „Пошта Србије“ због неблаговременог достављања октобарског рачуна за потрошњу гаса. Због властите грешке ЈП „Пошта Србије“ штампало је нове октобарске рачуне који ових стижу на адресе потрошача. Како не би дошло до забуне, потрошачи су у обавези да плате само један рачун за утрошени октобарски гас, без обзира да ли је на њихову адресу дошао један или два истоветна рачуна.

Да подсетимо, због грешке ЈП „Пошта Србије“ при дистрибуцији рауна, ЈП „Срем-гас“  је донело одлуку да промени датум валуте плаћања и тако изађе у сусрет својим потрошачима. Наиме, на рачунима стоји да је валута плаћања 17. новембар, али ће у свом финансијском програму извршити промену валуте на 24. новембар. То значи да ће се законска затезна камата, која се обрачунава за неблаговремено плаћање обавеза, зарачунавати тек за уплате које буду извршене након 24. новембра а не након 17. новембра како стоји на рачунима.

Comments are closed.