Novi rok za plaćanje gasa, stari iznos

Novi rok za plaćanje gasa, stari iznos

Javno preduzeće „Srem-gas“ uputilo je reklamaciju Javnom preduzeću  „Pošta Srbije“ zbog neblagovremenog dostavljanja oktobarskog računa za potrošnju gasa. Zbog vlastite greške JP „Pošta Srbije“ štampalo je nove oktobarske račune koji ovih stižu na adrese potrošača. Kako ne bi došlo do zabune, potrošači su u obavezi da plate samo jedan račun za utrošeni oktobarski gas, bez obzira da li je na njihovu adresu došao jedan ili dva istovetna računa.

Da podsetimo, zbog greške JP „Pošta Srbije“ pri distribuciji rauna, JP „Srem-gas“  je donelo odluku da promeni datum valute plaćanja i tako izađe u susret svojim potrošačima. Naime, na računima stoji da je valuta plaćanja 17. novembar, ali će u svom finansijskom programu izvršiti promenu valute na 24. novembar. To znači da će se zakonska zatezna kamata, koja se obračunava za neblagovremeno plaćanje obaveza, zaračunavati tek za uplate koje budu izvršene nakon 24. novembra a ne nakon 17. novembra kako stoji na računima.

Comments are closed.