Novi “omirišljavač” prirodnog gasa – bezbednost i ekologija

Novi “omirišljavač” prirodnog gasa – bezbednost i ekologija

Prirodni gas je sve više u upotrebi zbog brojnih prednosti u odnosu na druge energente. On je bez boje i mirisa pa da bi se omogućila bezbedna upotreba zapaljivog gasa bez mirisa, potrebno je primeniti osnovnu preventivnu meru – odorizaciju. Odoranti imaju izražen, specifičan miris za jasno i brzo prepoznavanje.

Miris gasa mora biti dovoljan za otkrivanje i istovremeno da ne prelazi dopušteni prag eksplozije.

Pojava karakterističnog mirisa tokom curenja gasa jedan je od ključnih faktora za sigurnu upotrebu gasa u svakodnevnom životu.

„Pravilnikom za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa je predviđeno da do kraja 2022. godine svi ditributeri, odnosno operatori sistema, imaju obavezu da dosadašnji odorant zamene novim, ekološki prihvatljivijim. Dakle, pored bezbednosti, akcenat je i na zaštiti životne sredine.

Veoma je važno potrošačima reći da se novi odorant razlikuje po mirisu. Do sada je taj, pomalo neprijatan miris, podsećao na sumpor a sada ima drugi miris, koji se opisuje kao ljut.

U svakom slučaju, čim potrošači eventualno osete takav miris, odmah treba da pozovu našu Dežurnu službu, koja je na raspolaganju 24 časa dnevno, 365 dana u godini“, rekao je Dragan Budošan izvršni direktor za ditribuciju, upravljanje distributivnim sistemom i izgradnju distributivne gasne mreže JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.

Šta raditi kada osetite miris gasa? Z

Zatvoriti gasnu slavinu (ventil u kućnom merno-regulacionom setu) i napustiti objekat. U zatvorenom položaju ručica stoji normalno na cevovod;

Ne paliti svetlo, a ukoliko je uključeno ne isključivati ga;

Odmah otvoriti prozore i vrata i napraviti promaju;

Nikako ne unositi otvoren plamen, ne pušiti, ne koristiti električno zvono , ne koristiti telefon kao ni bilo koju el. napravu koja može prouzrokovati varnicu ;

Ako pretpostavljate da gas dolazi iz podruma, ne ulazeći u podrum otvorite prozore ili vrata i pozovite Dežurnu službu JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica na broj telefona: 064 / 8894 580;

Dežurnoj ekipi distributera omogućite pristup oštećenim mestima;

Sačuvati mir;

Eventualna oštećenja na gasnoj mreži NE SMETE SAMOSTALNO OTKLANJATI, jer je to u nadležnosti distributera!

Comments are closed.