JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica: Infrastrukturno opremanje urbanog jezgra grada

JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica: Infrastrukturno opremanje urbanog jezgra grada

JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica izvodi radove u okviru potpune rekonstrukcije Ulice Vuka Karadžića.

Gasna mreža je segment ukupne planirane obnove infrastrukture (izgradnja novog kolovoza, pešačkih i biciklističkih staza, parking mesta, postavljanje javne rasvete, rekonstrukcija vodovodne i telekomunikacione mreže…).

„U okvru kompletne rekonstrukcije ove ulice odlučeno je da se izgradi i distributivna mreža kako bi doprineli što boljem opremanju samog centra grada jer tu do sada nije bilo mreže. Radovi su u toku i izvode se po projektu, odnosno tenderu koji smo raspisali. JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica, odnosno inženjeri Službe izgradnje, svakodnevno nadziru tok radova, prateći i građevinske i mašinske radove. Zadovoljni smo kako teku radovi kada je naša delatost u pitanju i svakodnevno koordiniramo svoj rad sa radovima koje izvode druga preduzeća na terenu“, rekao je Ljubomir Subašić tehnički direktor JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.

Postavljena je distributivna gasna mreža u dužini od 250 metara i nalazi se na dubini od 80 santimetara. Cevi su polietilenske,, prečnika 40 milimetara, sa pripadajućim elementima mreže.

„Srem-gas“ uvek podržava važne projekte na kojima radi Grad i ova rekonstrukcija je jedan od njih. Ovakvi projekti čine da naši sugrađani žive udobnije i kvalitetnije. Zato smo planirali ove radove i u svom Planu poslovanja. Pored ovih razloga, želeli smo da budućim eventualnim korisnicima gasa možemo da izgradimo priključak a da ne narušavamo ni na koji način novouređenu ulicu. Smatramo da je to odgovorno ponašanje javnih preduzeća“, rekla je Danica Nedić v.d. direktora JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.

JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica radove izvodi sopstvenim sredstvima koji su planirani Programom poslovanja JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica za 2018. godinu. Ukupna vrednost radova je 720 hiljada dinara.

Comments are closed.