Даница Недић нови председник Удружења за дистрибуцију гаса

Даница Недић нови председник Удружења за дистрибуцију гаса

На редовној годишњој Скупштини, представници 25 чланица Стручног удружења за дистрибуцију природног гаса изабрали су новог председника. Изабрана је Даница Недић в.д.директора Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса „Срем-гас“ Сремска Митровица.

Иначе, Удружење је основано ради организованог, удруженог и ефикасног деловања енергетских субјеката, дистрибутера природног гаса и других привредних друштава и предузетника из делатности природног гаса, у области обављања енергетских делатности.

Удружење има за циљ да својим члановима обезбеди проширење стручних и научних знања, размену информација, исказивање и одговарајућу валоризацију знања, да врши утицај на образовни, друштвено – економски, привредни и научно – технички развој земље. Чланицама правовремено обезбеђује неопходне стручне, научне, технолошке и пословне информације. Иницира и предлагаже надлежним државним органима и организацијама решавања појединих питања из области дистрибуције гаса, набавке гасне опреме  – посебно законску регулативу, стандарде, проблеме квалитета, мера заштите а  један од приоритетних циљева је и заштита животне средине.

Comments are closed.