Category Archives: Uncategorized

НОВА УСЛУГА – АКТИВИРАЈТЕ Е-РАЧУН

НОВА УСЛУГА – АКТИВИРАЈТЕ Е-РАЧУН

У циљу унапређења пословања, чинећи услугу бржом и лакше доступном за кориснике, Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „Срем-гас“ Сремска Митровица је омогућило нову услугу, доставу е-Рачуна у дигиталном облику путем електронске поште (мејл), без посебне надокнаде.

Достава рачуна путем електронске поште (мејл), се активира на захтев корисника. Попуњавајући Захтев за доставу рачуна путем електронске поште, корисник се опредељује за овакав начин доставе и исти ће бити у примени све док се корисник не изјасни другачије. Преласком на овакав вид плаћања ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица потрошачима неће достављати рачуне на кућну адресу у папирном облику.
„У намери да унапредимо своје пословање и искористимо предности савремених информационих технологија увели смо нову услугу за кориснике, е-Рачун, тј. могућност слања рачуна на мејл адресу сваком потрошачу који то буде желео.
Е -Рачун је идентичан папирном рачуну, али је његова главна разлика у начину доставе. Дакле, потрошач се према процедури пријави за нову услугу и након тога сваког месеца рачун прима на своју мејл адресу коју наведе у Захтеву.
Избором електронског рачуна уместо рачуна у папирној форми директно се доприноси и очувању и унапређењу заштите животне средине. Према истраживањима, да би се направила једна тона папира, потребно је посећи чак 17 стабала.
Важни су нам задовољни корисници па ћемо и у будућности наставити да унапређујемо тај сегмент у нашем пословању“, рекао је Драган Будошан извршни директор за дитрибуцију, управљање дистрибутивним системом и изградњу дистрибутивне гасне мреже.
Тренутком слања рачуна од стране ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица на наведену мејл адресу корисника услуге, рачун се сматра испостављеним. Уколико потрошачу не буде достављен рачун, потрошач је у обавези да о томе обавести ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица, доласком у просторије Предузећа или позивањем броја телефона 022/ 610 069, како би му био достављен рачун односно информација о износу рачуна.
Да би се активирала ова услуга, потребно је попунити Захтев за доставу рачуна путем електронске поште доласком у просторије ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица (Шалтер сала), Трг војвођанских бригада 14/1.
Уз попуњен Захтев неопходно је приложити и документ о идентификацији (лична карта или пасош).
Формулар Захтева може се преузети и на интернет страници Предузећа www.sremgas.rs – Виртуелни шалтер – е-Рачун. Попуњен образац Захтева и скениран идентификациони документ (лична карта/пасош) може се послати на адресу e-racun@sremgas.rs, без доласка у пословне просторије ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица.
Е-Рачун се доставља за извршену услугу сваког месеца.
Подсећања ради, измиривање рачуна и других обавеза (репрограм, рате за прикључење на дистрибутивну мрежу) можете извршити и на шалтерима ЈП „Пошта Србије“, банака, мењачница и другим уплатним местима или електронским плаћањем на текуће рачуне:
– 160-10827-90 (Banca Intesa) – рачуни за потрошњу гаса и репрограм
– 265-6710310000097-32 (Raiffeisen banka) – рате за прикључење на дистрибутивну мрежу
Потрошачима је 24 часа доступна услуга ДЕЖУРНЕ СЛУЖБЕ (број телефона 064/ 8894 580).
Број телефона за информације је 022/ 610 069 (7-15 часова).