Cena gasa

Cena gasa

Cena gasa na dan  1.Januara.2017 godine

Kategorija

kupca

Grupe kupaca Tarifa (energent)

(Din/m3)

Tarifa (kapacitet)

(Din/m3/dan/godina)

Tarifa (naknada po mestu isporuke)

(Din/mesto isporuke/godina)

(1) (2) (3) (4) (5)
Kategorija 1

p < 6 bar

“Mala potrošnja”

domaćinstva i ostali

33,07 1291,14
Vanvršna potrošnja K1 30,82 125,29 1291,14
Ravnomerna potrošnja K1 30,82 152,14 1291,14
Neravnomerna potrošnja K 1 30,82 178,99 1291,14
Kategorija 2

6 <= p => 16 bar

Vanvršna potrošnja K2 30,13 108,34 12.911,43
Ravnomerna potrošnja K2 30,13 131,56 12.911,43
Neravnomerna potrošnja K 2 30,13 154,78 12.911,43

Navedene cene su izražene bez zaračunatog PDV-a

Comments are closed.