Цена гаса

Цена гаса

Цена гаса на дан  1.Јануара.2017 године

Категорија

купца

Групе купаца Тарифа (енергент)

(Дин/м3)

Тарифа (капацитет)

(Дин/м3/дан/година)

Тарифа (накнада по месту испоруке)

(Дин/место испоруке/година)

(1) (2) (3) (4) (5)
Категорија 1

p < 6 bar

“Мала потрошња”

домаћинства и остали

33,07 1291,14
Ванвршна потрошња К1 30,82 125,29 1291,14
Равномерна потрошња К1 30,82 152,14 1291,14
Неравномерна потрошња К 1 30,82 178,99 1291,14
Kategorija 2

6 <= p => 16 bar

Ванвршна потрошња К2 30,13 108,34 12.911,43
Равномерна потрошња К2 30,13 131,56 12.911,43
Неравномерна потрошња К 2 30,13 154,78 12.911,43

Наведене цене су изражене без зарачунатог ПДВ-а

Comments are closed.