Cena gasa

Cena gasa

Cena gasa na dan  1.10.2022. godine

Kategorija

kupca

Grupe kupaca Tarifa (energent)

(Din/kwh)

Tarifa (kapacitet)

(Din/kwh/dan/godina)

Tarifa (naknada po mestu isporuke)

(Din/mesto isporuke/godina)

(1) (2) (3) (4) (5)
Kategorija 1

p < 6 bar

“Mala potrošnja”

domaćinstva i ostali

3,86 1291,14
Vanvršna potrošnja K1 3,64 6,77 1291,14
Ravnomerna potrošnja K1 3,64 14,38 1291,14
Neravnomerna potrošnja K 1 3,64 16,91 1291,14
Kategorija 2

6 <= p => 16 bar

Vanvršna potrošnja K2 3,58 6,75 12.911,43
Ravnomerna potrošnja K2 3,58 14,34 12.911,43
Neravnomerna potrošnja K 2 3,58 16,87 12.911,43

Navedene cene su izražene bez zaračunatog PDV-a

Comments are closed.