Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас

Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас

Јавно предузеће „Срем-гас“ Сремска Митровица врши послове управљања дистрибутивним системом за природни гас. На територији града Сремска Митровица изграђена је гасоводна мрежа дужине преко 260 километара челичне и полиетиленске мреже, којом управља оператор дистрибутивног система ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица. Кроз разводни челични гасовод пролази гас притиска седам бара, иако је предвиђени капацитет и знатно већи, а кроз дистрибутивни полиетиленски гасовод, пролази гас притиска три бара.

Радили смо на гасификацији свих индустријских зона и на великом инфраструктурном пројекту, изградњи подвожњака у Фрушкогорској улици.

Као дистрибутери природнох гаса ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица врши све законски прописане мере безбедности и одржавања.

Comments are closed.