Репрограм: одложите плаћање дела рачуна

Репрограм: одложите плаћање дела рачуна

Надзорни одбор Јавног предузећа „Срем-гас“ Сремска Митровица донео је Одлуку којом је потрошачима омогућен репрограм при плаћању утрошеног гаса. То се односи на категорију „домаћинства“ и нуди могућност плаћања дела рачуна за потрошњу природног гаса у периоду од 1. децембра 2020. до 28. фебруара 2021. године, тј. рачуне за децембар, јануар и фебруар.

То значи, први део рачуна од 70 одсто плаћа се по испостављању рачуна у року валуте плаћања, а други део од 30 одсто за шест месеци од рока доспећа првог дела рачуна, тј. у јуну, јулу и августу.

Како би олакшао потрошачима, у ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица је одлучено да на део рачуна од 30 одсто који доспева за шест месеци, у току тог периода не обрачунава камату.

Comments are closed.