Промена цене енергента за јавно снабдевање за мале купце и домаћинства

Промена цене енергента за јавно снабдевање за мале купце и домаћинства

01.07.2022 – На основу Одлуке Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП “Срем-гас” Сремска Митровица  обавештава потрошаче да је дошло до промене цене природног гаса за јавно снабдевање малих купаца и домаћинстава.

Нова цена енергента (природног гаса) за наведену групу купаца износи 36.51 дин/m3 без ПДВ-а и примењиваће  се од 01.08.2022. године.

Comments are closed.