NOVA USLUGA – AKTIVIRAJTE E-RAČUN

NOVA USLUGA – AKTIVIRAJTE E-RAČUN

U cilju unapređenja poslovanja, čineći uslugu bržom i lakše dostupnom za korisnike, Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ Sremska Mitrovica je omogućilo novu uslugu, dostavu e-Računa u digitalnom obliku putem elektronske pošte (mejl), bez posebne nadoknade.

Dostava računa putem elektronske pošte (mejl), se aktivira na zahtev korisnika. Popunjavajući Zahtev za dostavu računa putem elektronske pošte, korisnik se opredeljuje za ovakav način dostave i isti će biti u primeni sve dok se korisnik ne izjasni drugačije. Prelaskom na ovakav vid plaćanja JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica potrošačima neće dostavljati račune na kućnu adresu u papirnom obliku.
„U nameri da unapredimo svoje poslovanje i iskoristimo prednosti savremenih informacionih tehnologija uveli smo novu uslugu za korisnike, e-Račun, tj. mogućnost slanja računa na mejl adresu svakom potrošaču koji to bude želeo.
E -Račun je identičan papirnom računu, ali je njegova glavna razlika u načinu dostave. Dakle, potrošač se prema proceduri prijavi za novu uslugu i nakon toga svakog meseca račun prima na svoju mejl adresu koju navede u Zahtevu.
Izborom elektronskog računa umesto računa u papirnoj formi direktno se doprinosi i očuvanju i unapređenju zaštite životne sredine. Prema istraživanjima, da bi se napravila jedna tona papira, potrebno je poseći čak 17 stabala.
Važni su nam zadovoljni korisnici pa ćemo i u budućnosti nastaviti da unapređujemo taj segment u našem poslovanju“, rekao je Dragan Budošan izvršni direktor za ditribuciju, upravljanje distributivnim sistemom i izgradnju distributivne gasne mreže.
Trenutkom slanja računa od strane JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica na navedenu mejl adresu korisnika usluge, račun se smatra ispostavljenim. Ukoliko potrošaču ne bude dostavljen račun, potrošač je u obavezi da o tome obavesti JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica, dolaskom u prostorije Preduzeća ili pozivanjem broja telefona 022/ 610 069, kako bi mu bio dostavljen račun odnosno informacija o iznosu računa.
Da bi se aktivirala ova usluga, potrebno je popuniti Zahtev za dostavu računa putem elektronske pošte dolaskom u prostorije JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica (Šalter sala), Trg vojvođanskih brigada 14/1.
Uz popunjen Zahtev neophodno je priložiti i dokument o identifikaciji (lična karta ili pasoš).
Formular Zahteva može se preuzeti i na internet stranici Preduzeća www.sremgas.rs – Virtuelni šalter – e-Račun. Popunjen obrazac Zahteva i skeniran identifikacioni dokument (lična karta/pasoš) može se poslati na adresu e-racun@sremgas.rs, bez dolaska u poslovne prostorije JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.
E-Račun se dostavlja za izvršenu uslugu svakog meseca.
Podsećanja radi, izmirivanje računa i drugih obaveza (reprogram, rate za priključenje na distributivnu mrežu) možete izvršiti i na šalterima JP „Pošta Srbije“, banaka, menjačnica i drugim uplatnim mestima ili elektronskim plaćanjem na tekuće račune:
– 160-10827-90 (Banca Intesa) – računi za potrošnju gasa i reprogram
– 265-6710310000097-32 (Raiffeisen banka) – rate za priključenje na distributivnu mrežu
Potrošačima je 24 časa dostupna usluga DEŽURNE SLUŽBE (broj telefona 064/ 8894 580).
Broj telefona za informacije je 022/ 610 069 (7-15 časova).

Comments are closed.