Завршетак прве фазе гасификације Стамбеног насеља „Матија Хуђи“

Завршетак прве фазе гасификације Стамбеног насеља „Матија Хуђи“

Завршава се изградња првог прстена разводног гасовода, на непарној страни Стамбеног насеља Матија Хуђи, а дужина ове фазе је 550 метара.

„Тренутно се врше грађевински и машински радови на постављању разводног гасовода. После постављања Мерно регулационе станице следи нам извођење разводне инсталације унутар стамбених објеката и постављање мерне опреме. Значај овог пројекта није само у томе што ће становници овог Насеља добити могућност да се прикључе на најконфорнији вид грејања него показујемо друштвену и еколошку одговорност. Свако гашење идивидуалних ложишта и прелазак на гас, као еколошки најприхватљивије гориво, уитчемо и на побољшање квалитета ваздуха у граду“, рекла је Даница Недић в.д. директота ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица.

По завршетку ових радова, ове недеље, уколико то дозволе временски услови, биће постављена и Мерно регулациона станица.

Биће изграђен и део дистрибутивне гасне мреже, од Улице Саве Ковачевић до Мерно регулационе станице.

„Током радова се трудимо да, колико год је то могуће, у најмањој мери нарушавамо функционисање овог насеља, како кретања становника тако и функционисање саобраћаја и прилаз паркинзима. Одмах по завршетку све враћамо у првобитно стање, стазе и зелене површине морају изгледати исто као и пре вршења радова. Пошто завршавамо прву фазу, тај први прстен, искористио бих прилику да позовем заинтересоване становнике Насеља да се пријаве уколико су заинтересовани за прикључење на гасну мрежу јер су нам подаци о броју заинтересованих изузетно важни“, рекао је Драган Будошан извршни директор за дитрибуцију, управљање дистрибутивним системом и изградњу дистрибутивне гасне мреже ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица.

Иначе, укупна вредност пројекта је око 30 милиона динара. Та вредност се односи на изградњу прикључног гасовода до Мерно регулационе станице, станицу, разводни гасовод кроз Насеље са прикључним гасоводима до зграда, регулационе станице, челични развод кроз зграде и мерно регулациона опрема.

Укупна дужина гасовода за Стамбено насеље биће 1400 метара.

Comments are closed.