Програм пословања

Програм пословања

2018


Програм пословања 2018 у пдф формату можете преузети на овом линку

Образац тромесечног извештаја за период 01.01.2018. до 31.03.2018. године (пдф)

Образац тромесечног извештаја за период 01.01.2018. до 30.06.2018. године (пдф)

Образац тромесечног извештаја за период 01.01.2018. до 30.09.2018. године (пдф)2017


Програм пословања 2017 у пдф формату можете преузети на овом линку


Образац тромесечног извештаја за период 01.01.2017. до 31.03.2017. године (пдф)

Образац тромесечног извештаја за период 01.01.2017. до 30.06.2017. године (пдф)

Образац тромесечног извештаја за период 01.01.2017. до 30.09.2017. године (пдф)

Образац тромесечног извештаја за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године (пдф)


ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГАМА ПОСЛОВАЊА за период 01.01.2017-30.06.2017. (doc)


Срем-гас