Cena priključka

Cena priključka

UKUPNA CENA PRIKLjUČKA

Načini plaćanja:

 1. Plaćanje u celosti
 2. Plaćanje na rate 

G4 / tipski / domaćinstva

 • U celosti – 98.286,24 dinara
 • Na rate – 103.459,20 dinara
  • Avans 25% – 25.864,80 dinara
  • Preostali iznos deli se na pet (5) ili jedanaest (11) mesečnih rata 

    * cene su iskazane sa uračunatim PDV-om

                                                      *  *  *  *  *  *  *

G4 / tipski / ostali

 • U celosti – 100.320,00 dinara
 • Na rate – 105.600,00 dinara
  • Avans 25% – 26.400,00 dinara
  • Preostali iznos deli se na pet (5) ili jedanaest (11) mesečnih rata 

    * cene su iskazane sa uračunatim PDV-om

                                                  *  *  *  *  *  *  *

G6 / tipski / ostali

 • U celosti – 109.545,00 dinara
 • Na rate – 115.310,00 dinara
  • Avans 25% – 28.828,00 dinara
  • Preostali iznos deli se na pet (5) ili jedanaest (11) mesečnih rata 

    * cene su iskazane sa uračunatim PDV-om