Cena priključka

Cena priključka

UKUPNA CENA PRIKLjUČKA

Načini plaćanja:

 1. Plaćanje u celosti
 2. Plaćanje na rate 

G4 / tipski / makismalnog kapaciteta 6 m3/h / za domaćinstva

 • U celosti – 94.488,00 dinara
 • Na rate – 99.460,80 dinara
  • Avans 25% – 24.865,20 dinara 
  • Šest (6) mesečnih rata – 12.432,60 dinara
  • Dvanaest (12) mesečnih rata – 6.216,30 dinara

    * cene su iskazane sa uračunatim PDV-om

    * Kod odloženog plaćanja na dvanaest (12) mesečnih rata cena se usklađuje sa rastom potrošačkih cena

                                                      *  *  *  *  *  *  *

G6 / tipski / makismalnog kapaciteta 10 m3/h

 • U celosti – 104.308,80 dinara
 • Na rate – 109.798,80 dinara
  • Avans 25% – 27.449,70 dinara
  • Šest (6) mesečnih rata – 13.724,75 dinara
  • Dvanaest (12) mesečnih rata – 6.862,42 dinara

    * cene su iskazane sa uračunatim PDV-om

    * Kod odloženog plaćanja na dvanaest (12) mesečnih rata cena se usklađuje sa rastom potrošačkih cena

                                                  *  *  *  *  *  *  *

Cena priključka – razložena u tabelarnom prikazu elemenata koji čine ukupnu cenu kućnog gasnog priključka, bez uračunatog PDV-a


Iznosi troškova tipskog priključka – dužine do 15 m koji se gradi na već izgrađenu mrežu

Tip ugovora merni set Mah kapacitet Snaga Iznos troškova tipskog priključka u din.Bez popusta
Sm3/h KW Ukupno
G – 2.5 4 35  
G – 4 6 56 99.460,00
G – 6 10 93 109.798,00

Iznosi troškova tipskog priključka – dužine do 15 m koji se gradi istovremeno sa izgradnjom mreže

Tip ugovora merni set Mah kapacitet Snaga Iznos troškova tipskog priključka u din.
Sm3/h KW Ukupno
G – 2.5 4 35  
G – 4 6 56 94.488,00
G – 6 10 93 104.308,00

Jedinični varijabilni trošak opreme i radova za svaki dodatni metar preko granične udaljenosti

1.117,00 din.

Deo troškova sistema, jedinstven za sve distributivne mreže za kategorije tipskog priključka

Tip ugovora merni set Mah kapacitet Snaga Iznos troškova tipskog priključka u din.Bez popusta
Sm3/h KW Ukupno
G – 2.5 4 35  
G – 4 6 56 3.717,00
G – 6 10 93 6.196,00


Primer uplatnice

Navedene cene su izražene bez zaračunatog PDV-a