Snabdevanje i javno snabdevanje prirodnim gasom

Snabdevanje i javno snabdevanje prirodnim gasom

Javno preduzeće „Srem-gas“ Sremska Mitrovica vrši prodaju prirodnog gasa. Na teritoriji grada Sremska Mitrovica snabdevamo oko 5000 korisnika, fizičkih i pravnih lica. Preduzeće je dobilo dve licence za prodaju prirodnog gasa, za snabdevanje i javno snabdevanje.

Uvođenje gasa

Uvođenje gasa

Odlukom da koristite prirodni gas u vašem domaćinstvu ste se opredelili za ugodan, efikasan i ekonomičan način grejanja, dobijanja tople sanitarne vode i pripremanja hrane. Read more »

Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas

Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas

Javno preduzeće „Srem-gas“ Sremska Mitrovica vrši poslove upravljanja distributivnim sistemom za prirodni gas. Na teritoriji grada Sremska Mitrovica izgrađena je gasovodna mreža dužine preko 260 kilometara čelične i polietilenske mreže, kojom upravlja operator distributivnog sistema JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica. Kroz razvodni čelični gasovod prolazi gas pritiska sedam bara, iako je predviđeni kapacitet i znatno veći, a kroz distributivni polietilenski gasovod, prolazi gas pritiska tri bara.

Radili smo na gasifikaciji svih industrijskih zona i na velikom infrastrukturnom projektu, izgradnji podvožnjaka u Fruškogorskoj ulici.

Kao distributeri prirodnoh gasa JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica vrši sve zakonski propisane mere bezbednosti i održavanja.