Снабдевање и јавно снабдевање природним гасом

Снабдевање и јавно снабдевање природним гасом

Јавно предузеће „Срем-гас“ Сремска Митровица врши продају природног гаса. На територији града Сремска Митровица снабдевамо око 5000 корисника, физичких и правних лица. Предузеће је добило две лиценце за продају природног гаса, за снабдевање и јавно снабдевање.

Срем-гас