ЧИСТА ЕНЕРГИЈА

Природни гас – заштита околине

Један од највећих изазова данашњице је пронаћи начин остваривања одрживог развоја, тј. како задовољити све већу потребу за енергијом, а да истовремено загађење околине смањимо на минимум.

Природни гас је витална компонента светске енергетике. Он спада у најчистије, најсигурније и најкорисније фосилно гориво, па му и употреба све више расте.

Природни гас сагорева без штетних продуката чађи и пепела, с малим емисијама угљен-моноксида и сумпор-диоксида чиме се сврстава међу еколошки најчистије енергенте.

Посматрано у односу на сва остала фосилна горива, употреба природног гаса производи такође и најмању количину угљен-диоксида (ЦО2), што је битан допринос смањењу глобалне емисије угљен-диоксида.

Заштита околине један је од принципа политике пословања ЈП “Срем-гас”.

Редовно и на време се спроводе прегледи и испитивања, те сервисирања опреме, у  складу са законским обавезама и роковима .