Category Archives: Делатност

Снабдевање и јавно снабдевање природним гасом

Снабдевање и јавно снабдевање природним гасом

Јавно предузеће „Срем-гас“ Сремска Митровица врши продају природног гаса. На територији града Сремска Митровица снабдевамо око 5000 корисника, физичких и правних лица. Предузеће је добило две лиценце за продају природног гаса, за снабдевање и јавно снабдевање.

Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас

Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас

Јавно предузеће „Срем-гас“ Сремска Митровица врши послове управљања дистрибутивним системом за природни гас. На територији града Сремска Митровица изграђена је гасоводна мрежа дужине преко 260 километара челичне и полиетиленске мреже, којом управља оператор дистрибутивног система ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица. Кроз разводни челични гасовод пролази гас притиска седам бара, иако је предвиђени капацитет и знатно већи, а кроз дистрибутивни полиетиленски гасовод, пролази гас притиска три бара.

Радили смо на гасификацији свих индустријских зона и на великом инфраструктурном пројекту, изградњи подвожњака у Фрушкогорској улици.

Као дистрибутери природнох гаса ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица врши све законски прописане мере безбедности и одржавања.