Finansijski izveštaj

Finansijski izveštaj


2022


Bilans stanja na dan 31.12.2022 godine (pdf)

Bilans uspeha za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine (pdf)

Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.2022. do 31.12.2022. godine (pdf)

Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2022. do 31.12.2022. godine (pdf)

Izveštaj o poslovanju JP “SREM-GAS” za 2022. godinu (pdf)

Napomene uz finansijske izveštaje u skladu sa međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (msfi za msp)  (pdf)


2021


Bilans stanja na dan 31.12.2021 godine (pdf)

Bilans uspeha za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine (pdf)

Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.2021. do 31.12.2021. godine (pdf)

Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2021. do 31.12.2021. godine (pdf)

Izveštaj o poslovanju JP “SREM-GAS” za 2021. godinu (pdf)

Napomene uz finansijske izveštaje u skladu sa međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (msfi za msp)  (pdf)

2020


Bilans stanja na dan 31.12.2020 godine (pdf)

Bilans uspeha za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine (pdf)

Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine (pdf)

Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine (pdf)

Izveštaj o poslovanju JP “SREM-GAS” za 2020. godinu (pdf)

Napomene uz finansijske izveštaje u skladu sa međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (msfi za msp)  (pdf)


2019


Bilans stanja na dan 31.12.2019 godine (pdf)

Bilans uspeha za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine (pdf)

Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine (pdf)

Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine (pdf)

Izveštaj o poslovanju JP “SREM-GAS” za 2019. godinu (pdf)

Napomene uz finansijske izveštaje u skladu sa međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (msfi za msp)  (pdf)


2018


Bilans stanja na dan 31.12.2018 godine (pdf)

Bilans uspeha za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine (pdf)

Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine (pdf)

Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2018. do 31.12.2018. godine (pdf)

Izveštaj o poslovanju JP “SREM-GAS” za 2018. godinu (pdf)

Napomene uz finansijske izveštaje u skladu sa međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (msfi za msp)  (pdf)

 


2017


Bilans stanja na dan 31.12.2017 godine (pdf)

Bilans uspeha za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine (pdf)

Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine (pdf)

Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine (pdf)

Izveštaj o poslovanju JP “SREM-GAS” za 2017. godinu (pdf)

Napomene uz finansijske izveštaje u skladu sa međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (msfi za msp)  (pdf)

 


2016


Bilans stanja na dan 31.12.2016 godine (pdf)

Bilans uspeha za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine (pdf)

Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.2016. do 31.12.2016. godine (pdf)

Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2016. do 31.12.2016. godine (pdf)

Izveštaj o poslovanju JP “SREM-GAS” za 2016. godinu (pdf)

Napomene uz finansijske izveštaje u skladu sa međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (msfi za msp)  (pdf)

 

 

Comments are closed.