Upravljačka struktura

Upravljačka struktura

DANICA NEDIĆ – v.d. direktora

Rođena je 12. oktobra 1985. godine. Osnovno i srednje obrazovanje završila je u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Do sada je obavljala posao diplomiranog pravnika u JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica.
Udata je i majka devojčice Mione.

 

 

 

 

 


JASMINA PUHALIĆ – izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove
Rođena je 23. jula 1960. godine. Osnovno i srednje obrazovanje završila je u Sremskoj Mitrovici, a diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu- smer poslovno pravo. Obavljala je poslove na mestu diplomiranog ekonomiste u sektoru plana, analize računovodstva i finansija. Udata i majka dvoje dece.

 

 

 


DRAGAN BUDOŠAN – izvršn direktor za ditribuciju, upravljanje distributivnim sistemom i izgradnju distributivne gasne mreže
Rođen je 5. oktobra 1976. godine u Sremskoj Mitrovici. Osnovno obrazovanje je stekao u rodnom gradu gde je završio i Srednju tehničku školu „Nikola Tesla“. Obrazovanje nastavlja na Univerzitetu u Beogradu, gde 2003. godine stiče zvanje diplomiranog inženjera rudarstva na Rudarsko-geološkom fakultetu, smer za eksploataciju i transport tečnih i gasovitih mineralnih sirovina. Od 2003. do 2014. godine raadio je u JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica na mestima inženjera razvoja i izgradnje a potom kao rukovodilac Službe distribucije. Od 2014. do 2019. godine vršio je funkciju pomoćnika sekretara za energetiku, u sektoru za mineralne sirovine Pokrajinske vlade. Do sada je vršio i funkcije u lokalnoj samoupravi, bio aktivan u nekoliko radnih grupa Ministarstvarudarstva i energetike, a član je nekoliko stručnih komisija, na pokrajinskom i republičkom nivou. Trenutno vrši funkciju izvršnog direktora za ditribuciju, upravljanje distributivnim sistemom i izgradnju distributivne gasne mreže u JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.
Oženjen je, otac sina Vuka i kćerke Sofie.


 


LjUBOMIR SUBAŠIĆ – izvršni direktor za trgovinu prirodnim gasom
Rođen je 25. avgusta 1954. godine. Osnovno obrazovanje je stekao u Sremskoj Mitrovici, srednje u Mitrovačkoj gimnaziji. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Jedan period radio je kao profesor u mitrovačkoj Srednjoj tehničkoj školi „Nikola Tesla“. Od 1986. godine obavljao je poslove u inženjeringu u Klanica i fabrika konzervi „Mitros“, zatim kao rukovodilac energetike i u IGM Ruma kao tehnički direktor. Od 2003. godine radi u JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica, a trenutno je na mestu izvršnog direktora za trgovinu preirodnim gasom. Oženjen je, otac dva sina.


 


MIROSLAV LIŠČEVIĆ – predsednik Nadzornog odbora
Visoka stručna sprema, dipl. ekonomista
Rođen je u Laćarku 1956. godine, a danas živi u Sremskoj Mitrovici.
Zaposlen je u preduzeću Mitrosrem AD na radnom mestu rukovodioca osiguranja „ZFP“ Sremska Mitrovica.


 

 

 

 


ZORAN STIJAČIĆ – član Nadzornog odbora

Visoka stručna sprema, dipl. ekonomista
Rođen je 1957. godine u Sremskoj Mitrovici gde i danas živi.
Vlasnik je preduzeća AGING BAY SS DOO
 

 

 


GORAN MARČETA – član Nadzornog odbora

Visoka stručna sprema, dipl. ekonomista
Rođen je 1986. godine u Sremskoj Mitrovici gde i danas živi.
Zaposlen je u JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica, na radnom mestu rukovodioca Ekonomsko-finansijske službe
 

Comments are closed.