Pravna lica – uvedite gas

Pravna lica – uvedite gas

UVEDITE GAS – PRAVNA LICA / PREDUZETNICI

PROCEDURA UKOLIKO POSTOJI IZGRAĐEN ULIČNI VOD:

Popuniti Zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje objekta (za pravna lica, odnosno preduzetnike) i predati lično na šalteru „Zahtevi“. Obrazac Zahteva može se preuzeti na našem sajtu: www.sremgas.rs u delu Virtuelni šalter – preuzmi dokumenta.

Uz Zahtev priložiti:

Prepis lista nepokretnosti (ne stariji od šest (6) meseci – izdaje: RGZ, Služba za katastar nepokretnosti)

Kopiju katastarskog plana (ne stariju od šest (6) meseci – izdaje: RGZ, Služba za katastar nepokretnosti)

Za objekte u izgradnji ili nove objekte koji nisu upisani u List nepokretnosti potrebno je dostaviti: Građevinsku dozvolu ili Upotrebnu dozvolu za objekat.

Za objekte kod kojih u prepisu Lista nepokretnosti navedeno da nemaju Odobrenje za gradnju ili Upotrebnu dozvolu (nezakonito izgrađeni objekti) potrebno je dostaviti:

  1. Građevinsku dozvolu (ne stariju od pet (5) godina) sa projektom za izvođenje (kod objekta u izgradnji), a za zaključenje Ugovora o prodaji prirodnog gasa i puštanje gasa u objekat neophodna je i Upotrebna dozvola ili
  2. Upotrebnu dozvolu ili
  3. Rešenje o ozakonjenju i
  4. Uplatnicu na ime republičke administrativne takse

Dokumentacija o vlasniku objekta: 

– Izvod iz APR

– Potvrda o poreskom evidentiranju

– Karton depo-potpisa

PROCEDURA UKOLIKO NE POSTOJI IZGRAĐEN ULIČNI VOD:

Popuniti Zahtev za tehničke informacije o mogućnosti priključenja na distributivnu gasnu mrežu i predati ga lično na šalteru „Zahtevi“ . Obrazac Zahteva može se preuzeti na našem sajtu: www.sremgas.rs u delu Virtuelni šalter – preuzmi dokumenta

PLAĆANjE ADMINISTRATIVNE TAKSE

Comments are closed.