Mere bezbednosti

Mere bezbednosti

MERE BEZBEDNOSTI

Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se određenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata.

Zemni gas nije otrovan, nije kancerogen, lakši je od vazduha, zapaljivost mu je u opsegu od 5-15% sadržaja u vazduhu (za benzin 1,4 – 7%). U dobro provetrenim prostorijama iscureli gas se brzo raziđe. Eksplozivna zapaljiva smesa se stvara u loše provetrenim prostorijama. Plamen se gasi kada prestane “curenje” gasa. Temperatura plamena je niža nego kod benzina. Kako je prirodni gas bez mirisa, u cilju bezbednosti, gasu koji se koristi u domaćinstvu se dodaje merkaptan, odnosno vrši se odorizacija (“omirišljavanje”) gasa.  Merkaptan ima snažan i neprijatan miris, neškodljiv je, a ukazuje na prisustvo gasa.

Na svakom gasnom uređaju kod gorionika, ugrađuju se automatski sigurnosni ventili koji rade na principu bimetala. Prilikom slučajnog gašenja plamena (promaja, iskipelo jelo i slično) hladi se bimetal ventila koji automatski sprečava isticanje gasa. U slučaju oštećenja razvodne mreže u kući ili stanu, kidanjem cevi odnosno, ako ikako dođe do naglog isticanja gasa, reaguje automatski ventil na glavnom dovodu gasa u kučni merno-regulacioni set (KMRS), zatvara dovod gasa i sprečava da u domaćinstvu dođe do prevelike, zapaljive koncentracije.

Prostorija u kojoj se nalazi potrošač gasa mora zadovoljiti određene uslove u pogledu zapremine, provetravanja i ventilacije. Zbog toga je obavezan projekat gasne instalacije, u kući ili stanu, izrađen od strane ovlašćenog projektanta, a koji pregleda i overava JP”Srem-gas“.

Dimnjaci moraju biti ispravni, pred početak grejne sezone očišćeni i pregledani od strane lokalne dimničarske organizacije, koja izdaje potvrdu o ispravnosi i pregledu dimnjaka.

Za veće potrošače gasa (kotlovi, i sl. ) obavezno je omogućenje ventilacije, prirodne ili prinudne, kako to propiše projekat.

Sva trošila: rešoe, peći, bojlere, kamine… obavezno kupovati u specijalizovanim prodavnicama uz ateste ovlašćene ustanove, garancije i sa servisnom mrežom. U cilju bezbednosti i sigurnosti gradjana, neće se dozvoliti priključenje trošila koja ne poseduju valjanu atestnu dokumentaciju.

Javno preduzeće će propisati uslove ugradnje uređaja i instalacija u pogledu kvaliteta, stručnosti u izvodenju radova i redovne kontrole i održavanja. Znači, za kućnu instalaciju je obavezan projekat, ovlašćeni izvođač radova i trošila gasa sa atestiranim priključcima i garantovanog kvaliteta. Obavezan je tehnički prijem izvedene instalacije kao i periodično održavanje. Mnogo obaveza na prvi pogled, ali sve u cilju bezbednog korišćenja gasa.

Industrijski potrošači podležu posebnim zakonskim propisima o bezbednosti i zaštiti od požara.

Gas je dobar pomoćnik u domaćinstvu, all zahteva dužnu pažnju. Čovek je izazivač 83% od svih eksplozija u Srbiji. Broj nesreća prouzrokovanih prirodnim gasom je na nivou broja nesreća izazvanih gromom.

KAKO IZBEĆI NESREĆE ?

Redovnim održavanjem i redovnim periodičnim kontrolnim i preventivnim pregledima gasnih instalacija i aparata. Distributer gasa, proizvodjači i uvoznici gasnih aparata-trošila, servisi, pa i dimničari, putem prigodnih uputstava namenjenih korisnicima, uticaće na povećanje stepena tehničke kulture pri korišćenju gasa i gasnih aparata.

ŠTA RADITI KADA SE OSETI MIRIS GASA?

* Zatvoriti gasnu slavinu (ventil) u kućnom merno-regulacionom setu i napustiti objekat. U zatvorenom položaju ručica stoji horizontalno, odnosno pod uglom od 90 stepeni u odnosu na cevovod;

* Ne paliti svetlo, a ukoliko je uključeno ne isključivati ga;

* Odmah otvoriti prozore i vrata i napraviti promaju;

* Nikako ne unositi otvoren plamen, ne pušiti, ne koristiti električno zvono, ne koristiti telefon kao ni bilo koju elektronsku napravu koja može prouzrokovati varnicu ;

* Ako pretpostavljate da gas dolazi iz podruma, ne ulazeći u podrum otvorite prozore ili vrata i pozovite distributera;

* Dežurnoj ekipi distributera omogućite pristup oštećenim mestima;

* Eventualna oštećenja na gasnoj mreži NE SMETE SAMOSTALNO OTKLANjATI, jer je to u nadležnosti distributera ! ! ! ! !

* Sačuvati mir

Comments are closed.