Снабдевање и јавно снабдевање природним гаом

Снабдевање и јавно снабдевање природним гаом

Јавно предузеће „Срем-гас“ врши продају природног гаса. На територији града Сремска Митровица снабдевамо преко 5000 корисника, физичких и правних лица. Предузеће је добило две лиценце за продају природног гаса, за снабдевање и јавно снабдевање.

Срем-гас