Пронађите нас

Адреса предузећа

  • ЈП „СРЕМ-ГАС“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса, Трг војвођанских бригада 14/I , 22000 Сремска Митровица, Србија
  • Телефони: 022 / 610 069,  022 / 621 065, 022 / 624 657
  • mail: office@sremgas.rs   Website: www.sremgas.rs

Радно време: 7-15 часова радним даном

Радно време благајне: 7-13 часова радним даном

Дежурна служба: 064 / 8894 580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче: 0800 100 122

ПИБ: 100589227

Матични број: 08675295

Шифра делатности: 3522

ЈББК: 81338