Kategorija

Radno vreme tokom praznika

Radno vreme tokom praznika

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, tokom obeležavanja Dana državnosti Srbije, Sretenja, Javno preduzeće za ditribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ Sremska Mitrovica neće raditi 15. februara (četvrtak) i 16. februara (petak) 2018. godine.

Tokom praznika potrošačima će 24 sata na usluzi biti DEŽURNA SLUŽBA JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.
Broj telefona Dežurne službe je 064/ 8894 580

OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI ISPORUKE PRIRODNOG GASA

OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI ISPORUKE PRIRODNOG GASA

Obaveštavamo potrošače da će tokom vikenda doći do prekida u isporuci prirodnog gasa. Naime, prekid počinje u subotu, 3. novembra u 7 časova. Ponovno puštanje gasa planirano je u ponedeljak, 5. novembra 2018. godine, do 7 časova.

Do prekida će doći zbog radova na izgradnji kružne raskrsnice između ulica Železničke, Tarasa Ševčenka i Dr Dušana Popovića.

Zbog radova na izmeštanju gasovoda srednjeg pritiska koji snabdeva stanice široke potrošnje u ulicama Fruškogorska i Jovana Cvijića, biće isključen dovod gasa na merno-regulacionim stanicama (broj 2 i 3).

Ove stanice napajaju potrošače na teritoriji grada od železničke pruge prema Fruškoj gori (naselja KPD, Mala Bosna, Mala Slavonija, naselje severno od Planinske ulice), kao i potrošače u zapadnom delu grada, tj. linijom Trg Sveti Stefan – Trg Ćire Milekića – Ulica Kralja Petra I, do raskrsnice sa Starim šorom i neparna strana ulica Kralja Petra I – Železnička – Fruškogorska.

U navedenom periodu bez gasa će ostati i svi potrošači u Laćarku.

Najviši nivo kvaliteta uslua i poslovanja

Najviši nivo kvaliteta uslua i poslovanja

Management Systems Certification (MSC) je završio postupak resertifikacije u JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica. MSC, vodeće nacionalno sertifikaciono telo, kontinuirano unapređuje sopstveni sistem menadžmenta, a rezultate rada vrednuje kroz stalne procese preispitivanja nivoa ispunjenosti zahteva i očekivanja relevantnih zainteresovanih strana. Procesima provere, ocenjivanja i sertifikacije JP “Srem-gs” doprinosi razvoju svog poslovanja, što je potvrdio i uspešan prelaz na standard menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 i dobijanja sertifikata.

Shodno preporukama iz dokumenta IAF ID9:2015 akreditacija sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 će važiti najkasnije do 14. septembra 2018. godine, a “Srem-gas” je već počeo da posluje po novim principima i novom standardu.

Šta je sertifikacija i koliko je značajna i za preduzeća i za korisnike? To je postupak na osnovu kojeg se utvrđuje i potvrđuje da određena organizacija ispunjava zahteve za obavljanje odgovarajućih poslova ocenjivanja usaglašenosti, u skladu sa odgovarajućim međunarodnim i nacionalnim standardima i da je kompetentna za obavljanje tih poslova. Akreditovane organizacije za ocenjivanje usaglašenosti sa druge strane imaju zadatak, da provere da su zadovoljeni zahtevi standarda i tehničkih propisa i time omogućeno da do potrošača stignu usaglašeni i bezbedni, kvalitetni i pouzdani proizvodi, procesi i usluge (izvor: ats.rs).

Akreditacija donosi  JP “Srem-gas” dokaz da je u svom radu obezbedilo poštovanje najviših standarda i ponudilo svoje usluge na najvišem nivou kvaliteta. Ona daje poverenje u sigurnost i kvalitet proizvoda i usluga, ako su isti ispitani, potvrđeni ili pod nadžorom kompetentnih organizacija koje zadovoljavaju međunarodno prihvaćene kriterijume. Korisnici danas traže kvalitetneproizvode, pa se proizvođači i dobavljači trude da ispune specifične zahteve.

JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica opredelilo se da radi po najvišim standdardima, a sada za to ima potvrdu i u vidu sertifikata ISO 9001:2015.

RSI 2018: MEDALjE ZA JP „SREM-GAS“ SREMSKA MITROVICA

RSI 2018: MEDALjE ZA JP „SREM-GAS“ SREMSKA MITROVICA

Od 12. do 16. juna, na Staroj planini održani su tradicionalni sportski susreti u organizaciji stručnog Udruženja za distribuciju prirodnog gasa, sedmi po redu. Ove godine na Igrama je bilo 170 učesnika.

Ove godine takmičilo se u malom fudbalu,odbojci, stonom tenisu , pikadu, šahu, nadvlačenju konopca, streljaštvu i basketu.

Predstavnici Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa “Srem-gas” Sremska Mitrovica ostvarili su dobre sportske rezultate i kući se vratili sa peharima. Tako su u takmičenju u odbojci osvojili zlatnu medalju a brozanu u pikadu mešovito, u pikadu za žene i nadvlačenju konopca.

Neouobičajena nagrada dodeljena je Pregradu Hrgoviću, za far play u igranju šaha u slobodno vreme, iako to nije bila zvanična disciplina, ali sa ovakvih druženja uvek ostane upamćena po neka šala i anegdota, poput ove.

Cilj ovakvih strukovnih, sportskih druženja je razvijanje i negovanje zajedništva koje je neophodno između distributera prirodnog gasa, kako bi udruženi bolje „igrali tržišnu utakmicu“. JP “Srem-gas” iskoristiće zajedničku energiju sa sportskih terena i preneti je i na redovno poslovanje, što je takođe jedan od ciljeva učestvovanja na ovakvim događajima i nešto što ostaje kao nova vrednost u menadžmentu ljudskih resursa preduzeća.


 

JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica: Infrastrukturno opremanje urbanog jezgra grada

JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica: Infrastrukturno opremanje urbanog jezgra grada

JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica izvodi radove u okviru potpune rekonstrukcije Ulice Vuka Karadžića.

Gasna mreža je segment ukupne planirane obnove infrastrukture (izgradnja novog kolovoza, pešačkih i biciklističkih staza, parking mesta, postavljanje javne rasvete, rekonstrukcija vodovodne i telekomunikacione mreže…).

„U okvru kompletne rekonstrukcije ove ulice odlučeno je da se izgradi i distributivna mreža kako bi doprineli što boljem opremanju samog centra grada jer tu do sada nije bilo mreže. Radovi su u toku i izvode se po projektu, odnosno tenderu koji smo raspisali. JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica, odnosno inženjeri Službe izgradnje, svakodnevno nadziru tok radova, prateći i građevinske i mašinske radove. Zadovoljni smo kako teku radovi kada je naša delatost u pitanju i svakodnevno koordiniramo svoj rad sa radovima koje izvode druga preduzeća na terenu“, rekao je Ljubomir Subašić tehnički direktor JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.

Postavljena je distributivna gasna mreža u dužini od 250 metara i nalazi se na dubini od 80 santimetara. Cevi su polietilenske,, prečnika 40 milimetara, sa pripadajućim elementima mreže.

„Srem-gas“ uvek podržava važne projekte na kojima radi Grad i ova rekonstrukcija je jedan od njih. Ovakvi projekti čine da naši sugrađani žive udobnije i kvalitetnije. Zato smo planirali ove radove i u svom Planu poslovanja. Pored ovih razloga, želeli smo da budućim eventualnim korisnicima gasa možemo da izgradimo priključak a da ne narušavamo ni na koji način novouređenu ulicu. Smatramo da je to odgovorno ponašanje javnih preduzeća“, rekla je Danica Nedić v.d. direktora JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.

JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica radove izvodi sopstvenim sredstvima koji su planirani Programom poslovanja JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica za 2018. godinu. Ukupna vrednost radova je 720 hiljada dinara.

Radno vreme tokom praznika

Radno vreme tokom praznika

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, tokom obeležavanja Međunarodnog praznika rada, 1. maja, Javno preduzeće za ditribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ Sremska Mitrovica neće raditi 1. maja (utorak) i 2. maja (sreda) 2018. godine.

Tokom praznika potrošačima će 24 sata na usluzi biti DEŽURNA SLUŽBA JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.
Broj telefona Dežurne službe je 064/ 8894 580

Srećan praznik,

Vaš „Srem-gas“

Radno vreme tokom uskršnjih praznika

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, tokom uskršnjih praznika, Javno preduzeće za ditribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ Sremska Mitrovica neće raditi 6. i 9. aprila. U tom periodu neće raditi ni Blagajna preduzeća.

Obaveštavamo potrošače da tokom predstojećih praznika preduzeće neće raditi u petak, 6. aprila i ponedeljak, 9. aprila. Tokom praznika potrošačima će na usluzi biti DEŽURNA SLUŽBA JP „Srem-gas“.

Broj telefona Dežurne službe je: 064/ 8894 580.

Radno vreme tokom praznika

Radno vreme tokom praznika

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, tokom obeležavanja Dana državnosti Srbije, Sretenja, Javno preduzeće za ditribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ Sremska Mitrovica neće raditi 15. februara (četvrtak) i 16. februara (petak) 2018. godine.

Tokom praznika potrošačima će 24 sata na usluzi biti DEŽURNA SLUŽBA JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.
Broj telefona Dežurne službe je 064/ 8894 580