Категорија

Највиши ниво квалитета услуа и пословања

Највиши ниво квалитета услуа и пословања

Management Systems Certification (MSC) је завршио поступак ресертификације у ЈП “Срем-гас” Сремска Митровица. MSC, водеће национално сертификационо тело, континуирано унапређује сопствени систем менаџмента, а резултате рада вреднује кроз сталне процесе преиспитивања нивоа испуњености захтева и очекивања релевантних заинтересованих страна. Процесима провере, оцењивања и сертификације ЈП “Срем-гс” доприноси развоју свог пословања, што је потврдио и успешан прелаз на стандард менаџмента квалитетом ISO 9001:2015 и добијања сертификата.

Сходно препорукама из документа IAF ID9:2015 акредитација сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008 ће важити најкасније до 14. септембра 2018. године, а “Срем-гас” је већ почео да послује по новим принципима и новом стандарду.

Шта је сертификација и колико је значајна и за предузећа и за кориснике? То је поступак на основу којег се утврђује и потврђује да одређена организација испуњава захтеве за обављање одговарајућих послова оцењивања усаглашености, у складу са одговарајућим међународним и националним стандардима и да је компетентна за обављање тих послова. Акредитоване организације за оцењивање усаглашености са друге стране имају задатак, да провере да су задовољени захтеви стандарда и техничких прописа и тиме омогућено да до потрошача стигну усаглашени и безбедни, квалитетни и поуздани производи, процеси и услуге (извор: ats.rs).

Акредитација доноси  ЈП “Срем-гас” доказ да је у свом раду обезбедило поштовање највиших стандарда и понудило своје услуге на највишем нивоу квалитета. Она даје поверење у сигурност и квалитет производа и услуга, ако су исти испитани, потврђени или под наџором компетентних организација које задовољавају међународно прихваћене критеријуме. Корисници данас траже квалитетнепроизводе, па се произвођачи и добављачи труде да испуне специфичне захтеве.

ЈП “Срем-гас” Сремска Митровица определило се да ради по највишим станддардима, а сада за то има потврду и у виду сертификата ISO 9001:2015.

РСИ 2018: МЕДАЉЕ ЗА ЈП „СРЕМ-ГАС“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

РСИ 2018: МЕДАЉЕ ЗА ЈП „СРЕМ-ГАС“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Од 12. до 16. јуна, на Старој планини одржани су традиционални спортски сусрети у организацији стручног Удружења за дистрибуцију природног гаса, седми по реду. Ове године на Играма је било 170 учесника.

Ове године такмичило се у малом фудбалу,одбојци, стоном тенису , пикаду, шаху, надвлачењу конопца, стрељаштву и баскету.

Представници Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса “Срем-гас” Сремска Митровица остварили су добре спортске резултате и кући се вратили са пехарима. Тако су у такмичењу у одбојци освојили златну медаљу а брозану у пикаду мешовито, у пикаду за жене и надвлачењу конопца.

Неоуобичајена награда додељена је Преграду Хрговићу, за far play у игрању шаха у слободно време, иако то није била званична дисциплина, али са оваквих дружења увек остане упамћена по нека шала и анегдота, попут ове.

Циљ оваквих струковних, спортских дружења је развијање и неговање заједништва које је неопходно између дистрибутера природног гаса, како би удружени боље „играли тржишну утакмицу“. ЈП “Срем-гас” искористиће заједничку енергију са спортских терена и пренети је и на редовно пословање, што је такође један од циљева учествовања на оваквим догађајима и нешто што остаје као нова вредност у менаџменту људских ресурса предузећа.


 

ЈП “Срем-гас” Сремска Митровица: Инфраструктурно опремање урбаног језгра града

ЈП “Срем-гас” Сремска Митровица: Инфраструктурно опремање урбаног језгра града

ЈП “Срем-гас” Сремска Митровица изводи радове у оквиру потпуне реконструкције Улице Вука Караџића.

Гасна мрежа је сегмент укупне планиране обнове инфраструктуре (изградња новог коловоза, пешачких и бициклистичких стаза, паркинг места, постављање јавне расвете, реконструкција водоводне и телекомуникационе мреже…).

„У оквру комплетне реконструкције ове улице одлучено је да се изгради и дистрибутивна мрежа како би допринели што бољем опремању самог центра града јер ту до сада није било мреже. Радови су у току и изводе се по пројекту, односно тендеру који смо расписали. ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица, односно инжењери Службе изградње, свакодневно надзиру ток радова, пратећи и грађевинске и машинске радове. Задовољни смо како теку радови када је наша делатост у питању и свакодневно координирамо свој рад са радовима које изводе друга предузећа на терену“, рекао је Љубомир Субашић технички директор ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица.

Постављена је дистрибутивна гасна мрежа у дужини од 250 метара и налази се на дубини од 80 сантиметара. Цеви су полиетиленске,, пречника 40 милиметара, са припадајућим елементима мреже.

„Срем-гас“ увек подржава важне пројекте на којима ради Град и ова реконструкција је један од њих. Овакви пројекти чине да наши суграђани живе удобније и квалитетније. Зато смо планирали ове радове и у свом Плану пословања. Поред ових разлога, желели смо да будућим евентуалним корисницима гаса можемо да изградимо прикључак а да не нарушавамо ни на који начин новоуређену улицу. Сматрамо да је то одговорно понашање јавних предузећа“, рекла је Даница Недић в.д. директора ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица.

ЈП “Срем-гас” Сремска Митровица радове изводи сопственим средствима који су планирани Програмом пословања ЈП “Срем-гас” Сремска Митровица за 2018. годину. Укупна вредност радова је 720 хиљада динара.

Радно време током празника

Радно време током празника

У складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији, током обележавања Међународног празника рада, 1. маја, Јавно предузеће за дитрибуцију природног гаса „Срем-гас“ Сремска Митровица неће радити 1. маја (уторак) и 2. маја (среда) 2018. године.

Током празника потрошачима ће 24 сата на услузи бити ДЕЖУРНА СЛУЖБА ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица.
Број телефона Дежурне службе је 064/ 8894 580

Срећан празник,

Ваш „Срем-гас“

Радно време током ускршњих празника

У складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији, током ускршњих празника, Јавно предузеће за дитрибуцију природног гаса „Срем-гас“ Сремска Митровица неће радити 6. и 9. априла. У том периоду неће радити ни Благајна предузећа.

Обавештавамо потрошаче да током предстојећих празника предузеће неће радити у петак, 6. априла и понедељак, 9. априла. Током празника потрошачима ће на услузи бити ДЕЖУРНА СЛУЖБА ЈП „Срем-гас“.

Број телефона Дежурне службе је: 064/ 8894 580.

Радно време током празника

Радно време током празника

У складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији, током обележавања Дана државности Србије, Сретења, Јавно предузеће за дитрибуцију природног гаса „Срем-гас“ Сремска Митровица неће радити 15. фебруара (четвртак) и 16. фебруара (петак) 2018. године.

Током празника потрошачима ће 24 сата на услузи бити ДЕЖУРНА СЛУЖБА ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица.
Број телефона Дежурне службе је 064/ 8894 580

ПРОДАЈA КОМПРЕСОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

На основу члана 49. став 1. тачка 12. Статута ЈП“Срем-гас“ („Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.16/2016) и Одлуке Надзорног одбора ЈП „Срем-гас“ бр. 412-4/17 од 01.12.2017., комисија за спровођење објављује оглас o:

ДРУГОЈ ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ КОМПРЕСОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ЈП „СРЕМ-ГАС“ из СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ 11.12.2017. године организује:

ДРУГУ ЈАВНУ ПРОДАЈУ КОМПРЕСОРА ЈП „СРЕМ-ГАС“

Прикупљањем писмених понуда заинтересованих лица до дана 11.12.2017. године до 11:00 часова

Отварање понуда  обавиће се истог дана са почетком у 11:30 часова у сали за састанке  ЈП „Срем-гас“ у Сремској Митровици, Трг војвођанских бригада 14/I

Компресор се може погледати у периоду   07.12. – 08.12.2017. године од 08:00 до 10:00 часова.

Остале детаље и правила прочитајте на овом линку.

Нови рок за плаћање гаса, стари износ

Нови рок за плаћање гаса, стари износ

Јавно предузеће „Срем-гас“ упутило је рекламацију Јавном предузећу  „Пошта Србије“ због неблаговременог достављања октобарског рачуна за потрошњу гаса. Због властите грешке ЈП „Пошта Србије“ штампало је нове октобарске рачуне који ових стижу на адресе потрошача. Како не би дошло до забуне, потрошачи су у обавези да плате само један рачун за утрошени октобарски гас, без обзира да ли је на њихову адресу дошао један или два истоветна рачуна.

Да подсетимо, због грешке ЈП „Пошта Србије“ при дистрибуцији рауна, ЈП „Срем-гас“  је донело одлуку да промени датум валуте плаћања и тако изађе у сусрет својим потрошачима. Наиме, на рачунима стоји да је валута плаћања 17. новембар, али ће у свом финансијском програму извршити промену валуте на 24. новембар. То значи да ће се законска затезна камата, која се обрачунава за неблаговремено плаћање обавеза, зарачунавати тек за уплате које буду извршене након 24. новембра а не након 17. новембра како стоји на рачунима.