ЈП "СРЕМ-ГАС"

Цена прикључка

Цена прикључка

Цена прикључка

Износи трошкова типског прикључка – дужине до 17 м који се гради накнадно

Тип уговора мерни сет Мах капацитет Снага Износ трошкова типског прикључка у дин. без попуста Износ трошкова типског прикључка у дин. Са попустом
Sм3/h KW Укупно Укупно
Г – 2.5 4 35
Г – 4 6 56 58.906 55.961
Г – 6 10 93 66.975 63.626

Износи трошкова типског прикључка – дужине до 17 м који се гради истовремено са изградњом мреже

Тип уговора мерни сет Мах капацитет Снага Износ трошкова типског прикључка у дин.
Sм3/h KW Укупно
Г – 2.5 4 35
Г – 4 6 56 48.138
Г – 6 10 93 55.268

Наведене цене су изражене без зарачунатог ПДВ-а

Пример уплатнице