Категорија

Цена прикључка

Цена прикључка

Цена прикључка


Износи трошкова типског прикључка – дужине до 17 м који се гради на већ изграђену мрежу

Тип уговора мерни сет Мах капацитет Снага Износ трошкова типског прикључка у дин.Без попуста
Sм3/h KW Укупно
Г – 2.5 4 35
Г – 4 6 56 68.030,00
Г – 6 10 93 73.125,00

Износи трошкова типског прикључка – дужине до 17 м који се гради истовремено са изградњом мреже

Тип уговора мерни сет Мах капацитет Снага Износ трошкова типског прикључка у дин.
Sм3/h KW Укупно
Г – 2.5 4 35
Г – 4 6 56 54.424,00
Г – 6 10 93 58.500,00

Јединични варијабилни трошак опреме и радова за сваки додатни метар преко граничне удаљености

1.258,34 дин.

Део трошкова система, јединствен за све дистрибутивне мреже за категорије типског прикључка

Тип уговора мерни сет Мах капацитет Снага Износ трошкова типског прикључка у дин.Без попуста
Sм3/h KW Укупно
Г – 2.5 4 35
Г – 4 6 56 4.921,00
Г – 6 10 93 8.202,00


Пример уплатнице

Наведене цене су изражене без зарачунатог ПДВ-а