Управљачка структура

Управљачка структура

ДАНИЦА НЕДИЋ – в.д. директора

Рођена је 12. октобра 1985. године. Основно и средње образовање завршила је у Сремској Митровици. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. До сада је обављала посао дипломираног правника у ЈП “Срем-гас” Сремска Митровица.
Удата је и мајка девојчице Мионе.

_________________________________________________________________________________________

ЈАСМИНА ПУХАЛИЋ – директор Службе за економско-финансијске послове

Рођена је 23. јула 1960. године. Основно и средње образовање завршила је у Сремској Митровици, а дипломирала на Правном факултету Универзитета у Новом Саду- смер пословно право. Обављала је послове на месту дипломираног економисте у сектору плана, анализе рачуноводства и финансија. Удата и мајка двоје деце

_________________________________________________________________________________________

СЛОБОДАН ОСТОЈИЋ, помоћник директора за инвестиције и развој

Рођен је 1. априла 1954. године. Основно образовање стекао је у Засавици I, а средње у Техничкој школи у Сремској Митровици. Дипломирао је на Машинском факултету Универзитета у Новом Саду. Од 1981. године радио је као погонски инжењер у ФЦП „Матроз“, потом као шеф машинског одржавања целулозе, вршио је и функцију директора одржавања, техничог и генералног директора ФЦП „Матроз“. Вршио је и функцију потпредсеника Скупштине општине Сремска Митровица. Тренутно је запослен на месту помоћника директора за инвестиције и развој у ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица. Ожењен је, отац двоје деце.

_________________________________________________________________________________________

ЉУБОМИР СУБАШИЋ, технички директор

Рођен је 25. августа 1954. године. Основно образовање је стекао у Сремској Митровици, средње у Митровачкој гимназији. Дипломирао је на Машинском факултету Универзитета у Београду. Један период радио је као професор у митровачкој Средњој техничкој школи „Никола Тесла“. Од 1986. године обављао је послове у инжењерингу у Кланица и фабрика конзерви „Митрос“, затим као руководилац енергетике и у ИГМ Рума као технички директор. Од 2003. године ради у ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица, а тренутно је на месту техничког директора предузећа. Ожењен је, отац два сина.

_________________________________________________________________________________________

МИРОСЛАВ ЛИШЧЕВИЋ – председник Надзорног одбора

Висока стручна спрема, дипл. економиста
Рођен је у Лаћарку 1956. године, а данас живи у Сремској Митровици.
Запослен је у предузећу Митросрем АД на радном месту руководиоца осигурања „ЗФП“ Сремска Митровица.

_________________________________________________________________________________________

ЗОРАН СТИЈАЧИЋ – члан Надзорног одбора

Висока стручна спрема, дипл. економиста
Рођен је 1957. године у Сремској Митровици где и данас живи.
Власник је предузећа AGING BAY SS ДОО

_________________________________________________________________________________________

ГОРАН МАРЧЕТА – члан Надзорног одбора

Висока стручна спрема, дипл. економиста
Рођен је 1986. године у Сремској Митровици где и данас живи.
Запослен је у ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица, на радном месту руководиоца Економско-финансијске службе

Срем-гас