Управљачка структура

Управљачка структура

 

 

ДАНИЦА НЕДИЋ – директор

Рођена је 12. октобра 1985. године. Основно и средње образовање завршила је у Сремској Митровици. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. До сада је обављала посао дипломираног правника у ЈП “Срем-гас”.
Удата је и мајка девојчице Мионе.

 

_________________________________________________________________________________________

 

ЈАСМИНА ПУХАЛИЋ – директор Службе за економско-финансијске послове

Рођена је 23. јула 1960. године. Основно и средње образовање завршила је у Сремској Митровици, а дипломирала на Правном факултету Универзитета у Новом Саду- смер пословно право. Обављала је послове на месту дипломираног економисте у сектору плана, анализе рачуноводства и финансија. Удата и мајка двоје деце

 

_________________________________________________________________________________________

 

СЛОБОДАН ОСТОЈИЋ, помоћник директора за инвестиције и развој

Рођен је 1. априла 1954. године. Основно образовање стекао је у Засавици I, а средње у Техничкој школи у Сремској Митровици. Дипломирао је на Машинском факултету Универзитета у Новом Саду. Од 1981. године радио је као погонски инжењер у „Матрозу“, потом као шеф машинског одржавања целулозе, вршио је и функцију директора одржавања, техничог и генералног директора „Матроза“. Вршио је и функцију потпредсеника Скупштине Општине Сремска Митровица. Тренутно је запослен на месту помоћника директора за инвестиције и развој у ЈП „Срем-гас“. Ожењен је, отац двоје деце.

 

_________________________________________________________________________________________

 

ЉУБОМИР СУБАШИЋ, технички директор

Рођен је 25. августа 1954. године. Основно образовање је стекао у Сремској Митровици, средње у Митровачкој гимназији. Дипломирао је на Машинском факултету Универзитета у Београду. Један период радио је као професор у митровачкој Средњој техничкој школи „Никола Тесла“. Од 1986. године обављао је послове у инжењерингу у „Митросу“, затим као руководилац енергетике у „Митросу“, у ИГМ Рума као технички директор. Од 2003. године ради у ЈП „Срем-гас“, а тренутно је на месту техничког директора предузећа. Ожењен је, отац два сина.

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

МИРОСЛАВ ЛИШЧЕВИЋ – председник Надзорног одбора

Висока стручна спрема, дипл. економиста
Рођен је у Лаћарку 1956. године, а данас живи у Сремској Митровици.
Запослен је у предузећу Митросрем А.Д, на радном месту руководиоца осигурања „ЗФП“ Сремска Митровица.

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

ЗОРАН СТИЈАЧИЋ – члан Надзорног одбора

Висока стручна спрема, дипл. економиста
Рођен је 1957. године у Сремској Митровици где и данас живи.
Власник је предузећа АГИНГ БАУ СС д.о.о.

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

ГОРАН МАРЧЕТА – члан Надзорног одбора

Висока стручна спрема, дипл. економиста
Рођен је 1986. године у Сремској Митровици где и данас живи.
Запослен је у ЈП Срем-гас, на радном месту руководиоца економско-финансијске службе

 

Срем-гас